Nátlak, trollovanie a zneužívanie. Dohliadajte na bezpečnosť svojich detí pri komunikácii v online svete

trollovanie a zneužívanie detí na internete nahladovy obrazok

Deti a tínedžeri trávia hodiny komunikáciou na internete. Sociálne siete a svet online hier však poskytujú príležitosti aj takým ľuďom, ktorí chcú vašim deťom ublížiť. Skutočnosť, že takéto platformy umožňujú komukoľvek viac-menej anonymný prístup k veľkým online komunitám, priťahuje sexuálnych predátorov a otvára dvere kyberšikane aj trollovaniu. Je preto dôležité myslieť na bezpečnosť detí pri komunikácii v online svete. Poradíme vám ako na to.

Keď sú noví online kamaráti v skutočnosti niekým iným

Sexuálni predátori sa na internete spoznávajú s deťmi s cieľom donútiť ich k určitej sexuálnej činnosti. Na komunikáciu využívajú napríklad četovacie platformy, sociálne siete či dokonca online hry, kde zostávajú pod rúškom anonymity a často sa vydávajú za inú, zvyčajne mladšiu osobu.

Tínedžeri sú vo všeobecnosti viac ohrození, pretože sú zvedaví a chcú mať pocit, že niekam patria. S online predátormi zvyčajne komunikujú ochotne, aj keď cítia, že je to nebezpečné. Útočníci si svoje obete najčastejšie podmaňujú prostredníctvom troch psychologických taktík.

Grooming je označenie pre nadväzovanie emočného prepojenia s cieľom sexuálneho zneužívania. Predátori si postupne budujú vzťah s deťmi, aby získali ich dôveru. Dávajú im darčeky či komplimenty, prejavujú k nim náklonnosť alebo sa tvária, že chápu ich problémy a neistotu. Akonáhle deti pozabudnú na ostražitosť, je pravdepodobnejšie, že poslúchnu predátora a spravia to, čo od nich žiada.


Ako deti ochrániť pred online predátormi? Prečítať článok


Podvedome sú napríklad donútení prezradiť o sebe či svojom živote viac informácií alebo dokonca odoslať predátorovi nahé fotografie, čo sa v budúcnosti môže obrátiť proti nim.

Predátori často používajú metódu postupného zhromažďovania špecifických údajov o dieťati, ktorá sa nazýva fishing, vďaka čomu si dokážu vytvoriť úplnejší obraz o svojej obeti. Dozvedia sa napríklad, že v určitý deň bola v blízkosti parku, kde dieťa žije a podobne.


EFSP banner clanok

Cenovo výhodný bezpečnostný balík, s ktorým ochránite až 4 zariadenia, či už používate Windows, Mac alebo zariadenie s operačným systémom Android. Obsahuje aj Parental Control.


Keď získajú jednotlivé informácie, či už z priamej internetovej komunikácie alebo pozorovania, môžu ich použiť na ďalšiu manipuláciu, napríklad na tzv. mirroring, čiže zrkadlenie. Ako už názov napovedá, ide o spôsob napodobňovania toho, čo pozorujú na svojej obeti. Predátori napríklad predstierajú, že sú rovesníci dieťaťa, zdieľajú rovnaké záujmy, záľuby alebo starosti. Jednoducho čokoľvek, vďaka čomu prehĺbia vzájomné emočné prepojenie.

Ubližovať iným spoza obrazovky je jednoduché

Online prostredie poskytuje dostatok príležitostí osobám, ktoré majú tendenciu šikanovať ostatných, úmyselne ich urážať a vyvolávať konflikty v skutočnom svete. Anonymita a absencia priamej reakcie spôsobujú, že takíto ľudia strácajú zábrany. Vaše dieťa sa preto ľahko môže stať obeťou ich činov.


Psychologička Tomková: Túžbou obetí šikanovania obvykle nie je pomsta, ale to, aby sa škaredé správanie skončilo Prečítať článok


Písanie urážlivých textov, šírenie klebiet a falošných obvinení, vyhrážanie a vydieranie, zverejňovanie súkromných alebo intímnych informácií o obeti, ponižovanie a zosmiešňovanie, obťažovanie a prenasledovanie či predstieranie inej identity s cieľom niekomu ublížiť.

Tak ako v reálnom svete, aj v online priestore je šikana zvyčajne zameraná na jedného človeka.

Trollovia zasa na internete vytvárajú konflikty a rozbroje a vo všeobecnosti provokujú ostatných. Pocit uspokojenia im prinášajú vyhrotené reakcie na ich urážlivé, iritujúce alebo nepravdivé príspevky. Vedome znemožňujú konštruktívne a pozitívne diskusie.


Kto je to internetový troll? Prečítať článok


Keď takíto ľudia niečo pridajú na sociálne siete, nedostanú okamžitú reakciu, vďaka čomu si myslia, že si môžu beztrestne robiť, čo chcú. Tento pocit sa ešte znásobuje, ak používajú anonymné alebo falošné profily, takže ich príspevky nemožno vystopovať. Preto si myslia, že sú „nad zákonom“.

Na rozdiel od priamej komunikácie a následnej okamžitej reakcie je písanie nenávistných či zosmiešňujúcich komentárov a príspevkov oveľa jednoduchšie, Online prostredie znižuje vnímanú potrebu empatie s ostatnými. V takýchto situáciách bez citeľných zábran sa agresori a trollovia, podobne ako psy za plotom štekajúce na okoloidúcich, nedržia na uzde.

Ak je kyberšikana zameraná na jednu obeť, situáciu ešte zhoršuje skupinová dynamika. Veľkosť davu svedkov, ktorí uvidia príspevok, nie je možné odhadnúť, čo len znásobuje úzkosť obete. Obsah sa môže rýchlo šíriť, čím sa zväčšuje počet ľudí, ktorí o šikanovaní vedia, no iba sa nečinne prizerajú.

Keďže používatelia sú si vedomí, že ich pri čítaní príspevku nikto nevidí, často nepociťujú zodpovednosť ani podiel na vzniknutej situácii do takej miery, aby skutočne bojovali proti nespravodlivosti. Nezáujem skupiny, alebo ešte horšie, povzbudzovanie útočníka, rovnako sťažuje situáciu obete.

Čo môžete spraviť pre bezpečnosť svojich detí?

Snažte sa všímať si všetky signály, ktoré naznačujú, že vaše deti môžu byť obeťami kyberšikany alebo sú v kontakte s niekým, kto im môže ublížiť. Otázky, ktoré je vhodné si položiť, môžu znieť aj takto:

  • Zdá sa, že sú deti rozrušené, smutné alebo sa im často mení nálada?
  • Zmazali si odrazu svoje profily na sociálnych sieťach?
  • Predstierajú, že sa necítia dobre, aby nemuseli chodiť do školy?

Podobne akékoľvek zmeny nálady alebo správania, ako aj nezáujem o rodinu či priateľov môžu byť znamením, že sa niečo deje, hoci situácia nemusí nevyhnutne súvisieť s vyššie uvedenými príčinami.

Nemusíte im nevyhnutne narúšať súkromie. Stačí si len vytvoriť všeobecný obraz o tom, ako trávia čas na svojich zariadeniach.

Snažte sa držať krok s najnovšími trendmi, ktoré formujú ich každodenný digitálny život. Sleduje niektoré z vašich detí influencerov? Sledujte ich tiež. Našlo si dieťa novú hru pre viac hráčov? Požiadajte ho, nech vám vysvetlí, ako funguje. Podobné situácie vám poskytnú príležitosť reagovať na aktuálne trendy či započať zaujímavú konverzáciu s deťmi, podeliť sa s nimi o svoj názor a prekonať generačný rozdiel.


EFSP banner clanok

Cenovo výhodný bezpečnostný balík, s ktorým ochránite až 4 zariadenia, či už používate Windows, Mac alebo zariadenie s operačným systémom Android. Obsahuje aj Parental Control.


Je dôležité pochopiť, že naslúchanie a prejavovanie skutočného záujmu sú niekedy dôležitejšie ako rozprávanie a poučovanie. V ideálnom prípade sa však pokúste zachovať rovnováhu medzi oboma pólmi.

Keď mladí ľudia cítia, že sa môžu rodičom zveriť so všetkými starosťami, je to pre nich veľká pomoc. Rodičia im vedia dať objektívny pohľad na vec aj pocit bezpečia a opory. Ak deti takúto výhodu nemajú, sú náchylnejšie stať sa obeťou človeka, ktorý vás v tejto pozícii zastúpi.

Vrúcny a otvorený vzťah navyše vytvára priestor pre úprimnejšie rozhovory, ktoré sú jedným z najlepších nástrojov v rukách rodiča. Tak, ako chcete svoje deti pripraviť na život v reálnom svete, musíte im poskytnúť aj návod na bezpečnú orientáciu v online svete.


logo-safer-kids-online

Safer kids online je globálnou iniciatívou spoločnosti ESET. Cieľom je zvýšiť povedomie o konkrétnych hrozbách, ktoré na deti na internete číhajú. Rodičom, deťom a taktiež ich učiteľom chceme priniesť poučné informácie a ukázať im, ako môžu spolu s deťmi hrozbám predchádzať ešte skôr, ako do nekonečného sveta internetu vstúpia.

Získajte praktické rady o bezpečnosti na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.


Loading