Ako deti ochrániť pred online predátormi?

Internet je obrovským zdrojom informácií pre nás všetkých. Väčšina ľudí využíva možnosti internetu a dostupné informácie s dobrým úmyslom, no nájdu sa aj takí, ktorých zámer je vyslovene zlý až chorý, napríklad ak na internete prenasledujú a obťažujú deti.

Čo môžete vy ako rodič, učiteľ alebo iná zodpovedná dospelá osoba urobiť, aby ste deti uchránili pred tzv. online predátormi a sexuálnym obťažovaním?

Veľká časť informácií, ktoré je možné na túto tému nájsť, je až žalostne neaktuálna. Rovnako aj informácie o ochrane detí pred online predátormi sú ešte z minulej éry internetu, keď sme nemali smartfóny, vďaka ktorým dnes priamo vo vrecku nosíme internet, GPS aj audio a video funkcie vo vysokom rozlíšení.

Pri hľadaní štatistík zo súčasnej doby sme zistili, že online predátori zvyknú mnoho informácií o deťoch zbierať zo sociálnych sietí:

V 82 % prípadov online sexuálnych trestných činov spáchaných voči maloletým použil páchateľ sociálnu sieť obete, aby získal informácie o tom, čo obeť má a čo nemá rada.*

65 % páchateľov online sexuálnych trestných činov využilo sociálnu sieť na získanie informácií týkajúcich sa domova a školy obete.*

Avšak nejde až tak o konkrétny spôsob zbierania informácií, ale skôr o to, že deti vo veľkom a zväčša nevedomky zdieľajú informácie s neznámymi ľuďmi. Online predátori sa zvyknú zamerať na deti, ktorých správanie vo virtuálnom prostredí naznačuje, že vyhľadávajú pozornosť a snažia sa dostať do kontaktu s inými ľuďmi. Žiaľ u takýchto detí je vo všeobecnosti aj menšia šanca, že majú nablízku starostlivú dospelú osobu, na ktorú sa môžu obrátiť, a je u nich tiež menej pravdepodobné, že obťažovanie nahlásia. Niektoré deti možno obťažovanie ani nechcú nahlásiť, pretože si záujem a pozornosť cudzej osoby užívajú, pričom však majú veľmi naivnú predstavu a neuvedomujú si, o čo reálne ide.

Získajte najnovšie informácie a praktické rady o bezpečnosti detí na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.

Ochrana detí online a offline

Tipy, ako znížiť riziko toho, že by sa dieťa mohlo stať obeťou sexuálneho obťažovania cez internet, sa upriamujú prevažne na monitorovanie a kontrolovanie prístupu na web spôsobom primeraným k veku dieťaťa. Keďže sa však obťažovanie detí deje nielen v online, ale aj v offline prostredí, je potrebné urobiť ešte viac a deti dobre pripraviť, aby boli schopné spozorovať náznaky nebezpečenstva čo najskôr. Je dôležité, aby sa rodičia uistili, že ich deti už od útleho veku vedia, aké informácie nie je vhodné prezrádzať či poskytovať iným, dokonca ani ľuďom, ktorí sa javia ako priatelia (keďže presne to robia online predátori, ktorí sa u dieťaťa najskôr snažia vybudovať dôveru).

Stanovte pravidlá, aby dieťa vedelo, kedy je v poriadku:

  1. odosielať alebo uverejňovať fotografie,
  2. poskytnúť kontakt alebo identifikačné informácie o sebe alebo rodine.

Vysvetlite dieťaťu, že je najlepšie:

  1. socializovať sa v online prostredí iba s kamarátmi, ktorých dobre pozná aj v reálnom živote,
  2. vyhýbať sa na internete osobným rozhovorom s neznámymi ľuďmi, hlavne ak ide o konverzácie o sexe, násilí a nelegálnych aktivitách.

Keď deti dospejú do veku, kedy sa môžu pridať na sociálne siete, dostanú možnosť stretnúť mnoho nových ľudí, s ktorými sa možno budú chcieť zoznámiť aj osobne. Je dôležité, aby rodič alebo iná zodpovedná osoba odprevadila dieťa na každé takéto prvé stretnutie a mohla tak zhodnotiť, či je to pre dieťa bezpečné a vekovo vhodné.

Cieľom stanovených pravidiel nie je vyvolať v dieťati strach zo všetkého neznámeho, ale vštepiť mu schopnosť ku každej komunikácii pristupovať s dávkou opatrnosti.

V odvetví kybernetickej bezpečnosti je rozšírené jedno príslovie: „Dôveruj, ale preveruj.“ To znamená, že nemáme slepo veriť všetkému, čo nám niekto narozpráva, ale dodatočne a podrobnejšie sa na celú vec pozrieť, aby sme zistili, či je komunikácia skutočne dôveryhodná.

Obavy rodičov verzus nezávislosť dieťaťa

Niektoré pravidlá môžu tínedžeri vnímať ako obmedzovanie ich nezávislosti. Dobrá výchova je však práve o nájdení rovnováhy – na jednej strane dieťaťu poskytneme potrebné nástroje na to, aby sa napokon stalo nezávislým dospelým človekom, no na druhej strane s ním trávime dostatok času, aby sa cítilo milované a chránené.

Keď sú deti malé a nedokážu ešte pochopiť a vnútorne si osvojiť dôvody, pre ktoré boli pravidlá stanovené, rodič sa nemusí báť prikloniť k prehnane starostlivému prístupu. Tínedžeri aj dospelí sa stávajú terčom podvodných schém, ktoré sa zakladajú na získaní dôvery obete, takže ak dieťa naučíte veci si preverovať a chrániť si svoje súkromie už odmalička, tieto návyky sa im zídu počas celého života.

Azda najdôležitejšou vecou, ktorú môžete urobiť pre ochranu svojho dieťaťa pred tzv. online predátormi, je snažiť sa vytvoriť si s dieťaťom dobrý vzťah a vzájomne udržiavať otvorenú komunikáciu. Techniky sociálneho inžinierstva sa opierajú o vytvorenie silného pocitu strachu či naopak dôvery. Keď budete s dieťaťom hovoriť o takejto dôležitej téme, je dôležité zachovať si nekonfrontačný spôsob komunikácie.

ESET Parental Control pre Android vám dáva možnosť obmedziť čas, ktoré dieťa trávi online, a umožňuje vidieť, čo dieťa na internete robí. Deti sa tiež môžu s rodičmi porozprávať o nastavených zakázaných stránkach a požiadať ich o povolenie prístupu k určitej stránke alebo upozorniť na podozrivé správanie, s ktorým sa stretli.

Ak dieťa cíti, že o svojich zážitkoch z online sveta môže povedať svojim rodičom bez toho, že by sa bálo trestu alebo odsudzovania, rodič má možnosť overiť a posúdiť, či sa za pochybnou online komunikáciou neskrýva pokus o podvod alebo obťažovanie. Pamätajte si, že ak sa online predátorovi podarí nadviazať s vaším dieťaťom aktívny kontakt, stáva sa jeho obeťou podobne ako v prípadoch, keď niekto naletí na cielený podvod.