Učiteľ informatiky radí žiakom: Tieto informácie nezverejňujte, riskujete krádež identity

Kučera portrét

To, že kybernetickí zločinci nemajú morálne zábrany, je stará známa vec. Nie je preto prekvapením, že ich obeťami sú aj deti. Najmä tínedžeri im pritom sami nahrávajú do kariet tým, že na sociálnych sieťach o sebe zdieľajú aj to, čo by nemuseli. Nebezpečenstvo však prichádza aj z radov samotných žiakov, čoraz častejšie sú prípady zneužitia intímnych fotografií.

Učiteľ informatiky Peter Kučera z 1. súkromného gymnázia Bajkalská v Bratislave prináša rady, ako si ustrážiť svoju identitu.  

Nemôžeme predpokladať, že útočník, ktorý ide porušovať nejaké normy alebo hranice, bude v inej rovine slušný, citlivý a empatický. Útočník sleduje svoje ciele a ide cestou najmenších prekážok a najmenšieho odporu. Je pre neho jednoduchšie sústrediť sa na menej ostražitých a dôverčivých ľudí. A takými môžu byť práve deti.

security girl banner nezdielam

Mnohí tínedžeri dobrovoľne zdieľajú toho o sebe na sociálnych sieťach viac, ako je bezpečné. Prináša to množstvo rizík, ktoré si nie vždy uvedomujeme. Zväčša sa začneme o ne zaujímať, až keď sa v našom blízkom okolí vyskytne konkrétny problém, to už ale spravidla býva neskoro.

Pomocou sociálnych sietí útočníci vyhľadávajú a sledujú budúce obete, zbierajú citlivé dáta, šíria reklamy a hoaxy alebo škodlivý kód. Medzi hrozby napríklad patrí kyberšikana, strata súkromia či dokonca krádež identity. Takisto vám môžu vzniknúť rôzne ekonomické škody od ukradnutých lístkov na koncert až po vykradnutý byt.

  • čísla a fotografie dokladov (občiansky a vodičský preukaz, pas či iný doklad)
  • telefónne číslo
  • adresu bydliska, školy alebo zamestnania
  • poznávacie značky auta
  • vysvedčenia, ale ani ostatné oficiálne dokumenty či zmluvy
  • faktúry za služby v domácnosti (mobil, internet)
  • lístky na verejné podujatia
  • cestovné lístky, letenky
  • QR kódy z dokumentov
  • pozor si treba dať aj na to, či sa citlivé údaje nenachádzajú na pozadí nahrávok a fotografií

Niekedy citlivý obsah na sociálnej sieti zverejní práve rodič a dieťa znáša dôsledky. Poučte preto o prípadných rizikách aj ich a dohodnite sa, aby zdieľali informácie z vášho života iba s vašim vedomím. Čo sa týka malých detí, rodičia by rozhodne nemali uverejňovať ich nahé fotografie. Práve takýto materiál je často v hľadáčiku pedofilov.

Takýto materiál neposielajte ani vašim najbližším priateľom či partnerom. To, že nejakej osobe dôverujete teraz, neznamená, že to tak bude aj o mesiac alebo o rok. Obsah, ktorý raz pošlete do digitálneho priestoru, len tak nezmizne.

Ak aj služba neposkytuje možnosť uloženia zaslanej fotografie, nezabúdajme, že vždy sa dá urobiť print screen, alebo vyhotoviť fotografia z iného zariadenia. Aj keď sa na osobu, ktorej ste citlivý obsah zaslali, na 100% spoľahnete, stále je tam riziko, že jej zariadenie napadne nejaký útočník a k citlivému obsahu sa dostane on.


Ako deti ochrániť pred online predátormi? Čítať viac


V prípade, že vaše intímne fotografie napríklad kolujú po škole, obráťte sa na dospelú osobu, rodiča, staršieho súrodenca, učiteľa alebo školského psychológa. Nemusí to byť nevyhnutne človek, ktorý problematike rozumie. Najdôležitejšie je, aby to bola osoba, ktorej dieťa dôveruje a vie sa jej zdôveriť.

Dospelá osoba pomôže problém riešiť, či už spoluprácou s políciou alebo s odbornou pomocou, podľa závažnosti problému. V niektorých prípadoch sa dá brániť aj prostredníctvom technických možností sociálnej siete, napríklad nahlásením nevhodného obsahu.

Ak dieťa nosí do školy elektroniku, malo by (resp. rodičia) uvažovať aj nad možnosťou, že sa s ňou môže niečo stať. Treba si preto zvážiť, akú mieru rizika ste ochotní akceptovať. Okrem hrozby krádeže treba upozorniť aj na nebezpečenstvá pri situáciách, keď sa zariadenia dostanú čo i len na chvíľu do rúk niekoho s nekalými úmyslami.

Útočník môže napríklad fyzicky zneužiť zariadenie na odcudzenie údajov, nainštalovanie škodlivého kódu alebo špehovacej aplikácie. Keď si prinesiete napríklad drahý notebook alebo smartfón, nenechávajte ho mimo svojho dohľadu.

Ak máte napríklad telesnú výchovu, odložte zariadenie podľa možností na strážené miesto, zodpovednej osobe alebo uzamknite do skrinky. Nepresúvajte však bremeno na spolužiakov.

Je vhodné, aby mal na školských počítačoch každý žiak vytvorený svoj vlastný účet. Vtedy stačí, aby ste sa po hodine informatiky odhlásili a odobrali USB kľúč v prípade, že ste ho používali. Ak ale počas hodín informatiky pracujú viacerí žiaci na spoločnom účte, odporúčam používať v prehliadači súkromný režim. Ten zamedzí napríklad zapamätaniu hesla.

Ak inkognito mód na surfovanie nepoužijete, treba si dávať pozor na to, či nie je zapamätanie hesla prednastavené.

Online služby (mail, sociálne siete) používajte na verejných PC len na nevyhnutné veci. Majte taktiež vytvorené oddelené kontá pre súkromné účely a prácu v škole a pre každý účet používajte iné prístupové heslo. Občas sa stane, že niektoré dieťa sa pri odchode z učebne zabudne odhlásiť zo svojich služieb.

Tu je dôležitá aj atmosféra v škole a prístup učiteľov. Je rozumné, keď učiteľ na konci hodiny na to upozorní a vychováva deti, že aj keď nájdu niekoho neodhláseného, tak vhodne zareagujú.

Získajte aktuálne informácie o bezpečnosti na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.