Ako vyzerá proces komunikácie, ktorý je typický pre grooming?

Grooming je taktika, ktorú používajú groomeri (predátori), keď na internete hľadajú svoje sexuálne obete. Ide o nebezpečnú manipulatívnu techniku, ktorá postihuje väčšinou tínedžerov, ale aj mladšie deti. Podľa Internet Watch Foundation (IWF) pandémia tento problém ešte zhoršila. V roku 2021 nadácia „potvrdila 252 000 adries URL obsahujúcich obrázky alebo videá detí, ktoré boli sexuálne zneužívané, v porovnaní so 153 000 v predchádzajúcom roku“.

Pre deti je v dnešnej dobe internet miestom, kde sa môžu zabávať, hrať hry, vzdelávať či spoznávať nových kamarátov. Bohužiaľ sa ale online priestor môže stať aj zónou, v ktorej číhajú sexuálni predátori. Ako môžete vy a vaše dieťa rozpoznať online predátora? Pozreli sme sa bližšie na proces komunikácie, ktorý je typický práve pre grooming.

22 % detí dostalo aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom. (zdroj: EUkidsonline.net)

Ako prebieha grooming?

Online predátori často používajú sociálne siete na to, aby vypátrali o svojej obeti rôzne informácie, napríklad im pomáhajú určiť vek obete, ale aj to, aké majú záujmy, či kde chodia do školy. Na internete môžu predátori použiť svoj vek ako nástroj na vytvorenie dominancie, alebo môžu zvoliť inú taktiku, pri ktorej sa pokúsia splynúť s deťmi vytvorením falošných účtov, ktoré napodobňujú vekovú skupinu obete.

Predátori sa často zameriavajú na mladé dievčatá, ale aj na chlapcov, ktorí spochybňujú svoju sexualitu, pretože môžu považovať internet za bezpečný priestor na vyjadrenie svojich problémov. Napriek tomu, že tieto skupiny sú najviac ohrozené, problém online groomingu sa týka všetkých detí – každé dieťa môže osloviť predátor.

Dobré vedieť
Online predátor často preberá úlohu potenciálneho „učiteľa“ alebo pomocníka, nového priateľa, vďaka ktorému sa cieľové dieťa cíti atraktívne, uznávané a oceňované.

Keď už má predátor dostatok informácii a  prejde k osloveniu obete, komunikácia sa zvyčajne riadi jedným z dvoch vzorov.

Niektorí predátori okamžite vyťahujú veci erotického charakteru a žiadajú od dieťaťa, obete, sexuálne služby. Ak dieťa ignoruje ich pokusy, predátor jednoducho presedlá na ďalšiu obeť.

Druhý typ sa považuje za nebezpečnejší. Ich cieľom je totiž nadviazať trvalý vzťah, z ktorého môžu predátori neustále ťažiť. V prvých fázach komunikácie bežne používajú láskavosť, aby získali dôveru obete. Typickým znakom je extrémny záujem a pochvala. Groomer súhlasí so všetkým, čo hovorí dieťa, a zaujíma sa o všetky záľuby a život.

Táto zdanlivá láskavosť však zahŕňa celý rad manipulačných techník. Predátori často používajú metódu zrkadlenia. Ako to vyzerá? Predátori sa rozprávajú s dieťaťom o nevinných témach, diskutujú o aktuálnych trendoch, správajú sa naivne a podobne. V podstate sa menia na akési detské postavy. Vďaka tomu sa predátori zdajú byť v očiach dieťaťa neškodní a dôveryhodní.

Predátori tiež používajú priateľské správanie, aby vytvorili svoju dominanciu. Často sa zaujímajú o trápenia a obavy svojich obetí. A keď sa dieťa stane emocionálne krehkým, správajú sa ako zodpovední dospelí, počúvajú ich obavy a upokojujú ho. Násilníci dúfajú, že týmito prejavmi „láskavosti“ vytvoria puto, v ktorom budú mať dominanciu, a tak môžu obeť ľahko dotlačiť k nebezpečným aktivitám.


Nátlak, trollovanie a zneužívanie. Dohliadajte na bezpečnosť svojich detí pri komunikácii v online svete Prečítať článok


Hneď od začiatku sa predátori často pýtajú svojich obetí na ich rodinné vzťahy.

„Si si so svojimi rodičmi blízky? Už sú doma?“

Predátori majú tendenciu vyberať si deti, ktorých rodičia nie sú prítomní v živote dieťaťa. Neprítomnosť rodiča, ktorá nemusí byť fyzická, ale aj emocionálna, nielenže robí obeť zraniteľnejšou, ale tiež znižuje riziko prichytenia násilníka.

Predátori sa bežne snažia izolovať svoje obete, napríklad degradovaním rodičov počas rozhovoru, keď hovoria: „Tvoja mama/otec by tomu nerozumeli, ale ja áno“.


ESET Family Security Pack dieta hacker

Výhodný bezpečnostný balík pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia. Či už používate PC, Mac, Linux alebo zariadenie s OS Android. Obsahuje aj aplikáciu ESET Parental Control.


Po nadviazaní vzťahu predátor (groomer) zvyčajne žiada obeť, aby im poslala dôkaz o svojej náklonnosti, ako sú fotografie alebo videá, vrátane ich tela. Predátor môže na oplátku ponúknuť osobné fotografie, aby deti uverili, že na vzájomnom zdieľaní sexuálneho obsahu nie je nič zlé.

Pred požiadavkou o vyslovene erotický materiál sa predátori často pokúšajú „znecitlivieť“ svoju obeť tým, že do rozhovoru vnesú sexualitu, pýtajú sa na predchádzajúce sexuálne skúsenosti dieťaťa a posielajú sexuálne orientované vtipy alebo dokonca pornografický obsah.

Predátor však môže online vzťah preniesť aj do fyzického priestoru a požiadať o osobné stretnutie s dieťaťom. Keď sa niekto chce stretnúť s vaším dieťaťom sám alebo na odľahlom mieste, mali by ste to vždy vnímať ako varovný signál.

Ak dieťa odmietne, predátor sa môže pokúsiť získať osobné informácie obete, napríklad kde žije alebo chodí do školy. Predátori často kontrolujú účty dieťaťa a potom sledujú ich priateľov a rodinu, aby získali údaje, ktoré hľadajú. Môžu tiež nenápadne prinútiť dieťa zdieľať tieto informácie bez toho, aby o tom vedeli. Môže sa napríklad opýtať: „Bývam v tomto meste. Bol si tam niekedy? Je ti toto známe?“. Po získaní citlivých detailov ich môžu použiť na „náhodnú“ prechádzku okolo miest, kde chcú dieťa prekvapiť a nalákať ho na súkromnejšie miesto.


Ako deti ochrániť pred online predátormi? Prečítať článok


Počiatočnú ústretovosť napokon postupne nahrádzajú vyhrážky a manipulatívne požiadavky. V tejto fáze môžu predátori použiť informácie, ktoré zhromaždili, na manipuláciu svojho cieľa. Predátori môžu šikanovať svoje obete vyhrážaním, že súkromné ​​fotografie zverejnia alebo pošlú rodine alebo priateľom dieťaťa. Môžu sa tiež vyhrážať, že prídu k dieťaťu domov alebo do školy a fyzicky mu ublížia.

V týchto situáciách sa bežne používa ako zbraň aj psychické vydieranie. Predátor môže tvrdiť, že je chorý alebo má bolesti a že im má obeť pomôcť, napríklad poskytnutím konkrétnych obrázkov.

Predátor sa môže sporadicky vrátiť k svojmu predchádzajúcemu súcitnému správaniu, aby obeť prinútil veriť, že ich priateľstvo je úprimné. Predátori môžu dokonca priamo protirečiť ich zlomyseľnému správaniu a znevažovať svoje vlastné schopnosti tvrdením, že sú príliš ďaleko na to, aby boli nebezpeční, alebo že sú tiež rodičmi/starými rodičmi a že by nikdy neublížili dieťaťu.

Napokon, predátori niekedy manipulujú s deťmi aj tak, že ponúkajú tovar výmenou za konkrétne informácie alebo obsah. Návrhy môžu zahŕňať peniaze, darčeky alebo dokonca zakázané produkty, ako sú drogy, cigarety alebo alkohol.


ESET Family Security Pack dieta hacker

Výhodný bezpečnostný balík pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia. Či už používate PC, Mac, Linux alebo zariadenie s OS Android. Obsahuje aj aplikáciu ESET Parental Control.


Ako môže rodič zistiť, že jeho dieťa je obeťou predátora?

Ak nemáte dohľad nad zariadeniami vášho dieťaťa (mobil, počítač, tablet) alebo s ním nemáte veľmi otvorený vzťah, môže byť ťažké určiť, či sa už stretlo s predátorom.

Keďže predátori často izolujú svoje obete, ako sa len dá, vaše dieťa môže tajiť svoju skúsenosť. Centrum prevencie a bezpečnosti detskej kriminality však naznačuje, že existuje niekoľko vzorcov správania, ktoré môžete hľadať: „Môžu existovať náznaky, že dieťa je v online prostredí manipulované predátorom, vrátane toho, že trávi čoraz viac času online a stáva sa tajnostkárom svojho online správania. Napríklad prepínaním obrazoviek alebo zatváraním kariet alebo okien vždy, keď je rodič blízko, používa sexuálny jazyk, aký by sa neočakávalo, že ho pozná, a stáva sa emocionálne nestabilným.“ Okrem toho môžu existovať materiálne dôkazy – ak vaše dieťa dostane peniaze alebo darčeky od niekoho, koho nepoznáte, môže to byť varovný signál.


socialne siete a grooming

Pripravili sme pre vás 3 kľúčové otázky, na ktoré by mali vaše deti poznať odpoveď ešte predtým, ako si na niektorej zo sociálnych sietí vytvoria svoj profil.


Čo môže rodič urobiť?

Komunikácia je kľúčová. Bez démonizovania online priestoru hovorte so svojimi deťmi o internete, o sociálnych sieťach, ktoré používajú, a o ľuďoch, ktorých sledujú alebo s ktorými sa rozprávajú.

Diskutujte o nebezpečenstvách online priestoru, o správaní predátorov a o tom, že akékoľvek informácie, fotografie alebo videá zdieľané online môžu byť použité proti nim.

Pokúste sa im vysvetliť, čo je to grooming, napríklad pomocou vzdelávacích videí alebo príkladov zo skutočného života, aby vaše deti boli schopné rozpoznať predátorské správanie, ak by sa s ním niekedy stretli. Pomôcť vám môže aj epizóda nového seriálu HEY PUG!, ktorá sa venuje práve tejto téme.

Okrem toho hovorte o sexualite. Povedzte im, že je normálne rozvíjať a skúmať určité pocity a nutkania, ale povzbudzujte svoje dieťa, aby to robilo bezpečne.

Predovšetkým nedovoľte, aby sa tieto konverzácie medzi rodičmi a deťmi stali len raz za život. Pravidelne sa rozprávajte so svojimi deťmi a pozorujte zmeny v ich správaní, aby ste prispôsobili diskusiu ich vlastným skúsenostiam. Aj keď to môže byť nepríjemné, hovoriť o citlivých témach a poskytnúť bezpečný priestor na ich preskúmanie vám môže pomôcť predchádzať rizikovým situáciám a rýchlo ich riešiť. Ak máte pocit, že vaše dieťa je vo fáze vzdoru proti vám ako rodičom, uistite sa, že má niekoho iného, komu sa môže zdôveriť – súrodencovi alebo priateľovi.


logo-safer-kids-online

Safer Kids Online je globálnou iniciatívou spoločnosti ESET. Cieľom je zvýšiť povedomie o konkrétnych hrozbách, ktoré na deti na internete číhajú. Rodičom, deťom a taktiež ich učiteľom chceme priniesť poučné informácie a ukázať im, ako môžu spolu s deťmi hrozbám predchádzať ešte skôr, ako do nekonečného sveta internetu vstúpia.

Získajte praktické rady o bezpečnosti na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.


Loading