Technológie v rodine: Prečo musia mať obrazovky pravidlá?


Zuzana Gránska, zakladateľka portálu eduworld.sk a autorka knihy Spojení navždy.

Naše deti sa narodili do výrazne inej doby ako my. Nezažili jednoduchý svet bez mobilov, tabletov a všadeprítomného internetu. Život bez digitálnych technológií si nedokážu ani predstaviť. A nedostupný wi-fi signál je pre nich tou najväčšou katastrofou. Mobily, tablety či televízia sú súčasťou ich voľného času, záľub i prípravy do školy. Keď majú spomínané technológie v rukách, len ťažko sa od nich dobrovoľne odpútajú.


Autor článku: Zuzana Gránska,
zakladateľka portálu eduworld.sk a autorka knihy Spojení navždy.


A platí to rovnako pre všetkých. Je jedno, či hovoríme o trojročných deťoch, alebo o štrnásťročných tínedžeroch. Jedného takého tínedžera mám doma, preto viem, o čom hovorím. Obrazovky sú pre deti každého veku natoľko fascinujúce, že ich dokážu pohltiť na celé hodiny. A dnes už väčšina z nás tuší, že to nie je to pre ich vývin ideálne. Aj preto sa čoraz častejšie hovorí o zodpovednosti rodičov a jasných pravidlách, ktoré by nám v rodinách nemali chýbať.

Prečo musia mať obrazovky pravidlá?

Tá najjednoduchšia odpoveď by znela: Aby dieťa dostávalo v pravý čas to, čo naozaj pre svoj zdravý vývin potrebuje. Hoci sú technológie z roka na rok múdrejšie a ponúkajú nám nekonečne veľa možností a rozmanitých obsahov, nikdy nenahradia potrebný záujem človeka. Už v mnohých výskumoch bolo zistené, že to najdôležitejšie, vďaka čomu sa deti zdravo vyvíjajú, sú kvalitné medziľudské vzťahy.

A u malých detí sa tento ľudský záujem prejavuje najintenzívnejšie. Pozornosť mamy a otca je to, čo každému jednému dieťaťu pomáha v jeho rozvoji a pri štarte do života najvýraznejšie.

Technológie sa za posledné roky masívne dostali do rodín a svoj spoločný čas dnes mnohé rodiny delia medzi seba a obrazovky televízorov, mobilov či tabletov. A nebolo by na tom nič zlé, pokiaľ by technológie v tomto pomere počas dňa nevyhrávali s veľkým náskokom. Vyzerá to potom tak, že hoci sme v jednej domácnosti, každý z nás je izolovaný vo svojom svete. Jeden trávi čas sledovaním rozprávky v televízii, iný čítaním e-mailov s mobilom v ruke a ďalší hraním hier na X-boxe. Sme spolu, no zároveň nie sme,  a tak potrebné interakcie medzi nami sa ľahko obmedzujú na minimum.

Odborníci už niekoľko rokov upozorňujú na to, aby sme si od narodenia detí začali formovať v rodinách zdravé návyky, a to aj v oblasti používania technológií. Rodičom napríklad často vyčítajú, aby nepoužívali obrazovky ako „opatrovateľky zdarma“ a nenechávali malé deti sedieť osamote pred obrazovkami celé hodiny. Všetci si musíme uvedomiť, že technológie nie sú hračky a nesú so sebou aj isté riziká. A ak ich nebudeme po­užívať zodpovedne, ohrozujú nielen zdravie našich detí, ale aj zdra­vé fungovanie rodín.

Vystavovať dieťa do piatich rokov správnym podnetom je, podľa názorov mnohých odborníkov, extrémne dôležité. Tí upozorňujú okrem iného i na to, že v tomto období rýchleho rastu mozgu, kedy sa stále intenzívnejšie prepája telo a myseľ dieťaťa, zohráva okrem pozitívnych vzťahov významnú úlohu aj hra. A nemyslí sa tým niekoľkohodinová hra na displeji tabletu alebo sledovanie youtubových videí. Experti zdôrazňujú, že ide o hru, pri ktorej dieťa spoznáva schopnosti svojho tela, skúma okolité prostredie a reakcie ľudí. Je dobré, keď čo najviac behá po ihrisku, kope do lopty, lozí po preliezkach, kreslí, strihá papier alebo prelieva vodu. Keď pozoruje, ako sa správajú deti či dospelí okolo neho a ako na rôzne situácie reagujú.

Získajte najnovšie informácie o bezpečnosti na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.


Loading

Táto hra, ktorú tak odborníci vyzdvihujú, totiž nie je len o zába­ve a potešení, ale hlboko súvisí s ľudským vývinom a inteligenciou. Deti si počas nej trénujú všetko, čo budú neskôr potrebovať. A tie, ktoré sa nehrajú dostatočne, prichádzajú o príležitosti rozvi­núť si dôležité zručnosti ako jazyk, komunikáciu, riešenie problémov a hrubú i jemnú motoriku.

Platí teda, že čím sú deti mladšie, tým menej by ste ich mali vystavovať obrazovkám a dopriať im iné aktivity potrebné pre ich komplexný rozvoj. V prípade, že im online obsah doprajete, mali by ste byť v tom čase pri nich a obsah starostlivo vyberať. Staršie deti už dokážu využívať technológie na zábavu, ale aj na svoj rozvoj a môžu byť pre ne prospešné, no aj pri nich je dôležitý rodič, ktorý ich prinajmenšom na začiatku tejto cesty do online sveta sprevádza a poskytne im dobrý základ a upozorňuje ich na to, ako digitálne zariadenia využívať múdro.

Ako si nastaviť v rodine základné pravidlá pri používaní technológií?

Pravidlá musia byť jasne definované a spravodlivé pre všetkých. Ak chcete, aby fungovali, je dôležité, aby ste sledovali aj ich dodržiavanie a určili si sankcie, ktoré použijete, pokiaľ budú deti pravidlá ignorovať. Ideálne je, ak si pravidlá napíšete a dáte doma na viditeľné miesto.

Dohodnite sa na čase, ktorý deti môžu pred obrazovkami zábavou denne tráviť. Zohľadnite pritom spravodlivo vek detí. Ako šikovná pomôcka na obmedzenie času na ich smartfónoch alebo tabletoch vám môže poslúžiť aj aplikácia ESET Parental Control pre Android

Je dôležité definovať si aj pravidlá, kedy a kde technológie nebudete používať. Môže to byť napríklad stolovanie, keď máte návštevu alebo hodinu pred spaním. Taktiež počas učenia, pokiaľ nie je k úlohám potrebný internet. Môžete si tiež určiť miesto, kde všetci členovia rodiny  mobily pred spánkom odložia .

Mnoho rodín sa už nastavilo aj na úplnú očistu od technológií, tzv. digitálny detox. Ten môže mať rôzne podoby, a to od nepoužívania sociálnych médií počas víkendových dní až po úplné vzdanie sa obrazoviek na týždeň či mesiac. Možno sa takéto chvíle zapáčia aj vám.

Definujte si tiež, ako budete dieťa kontrolovať, ak dostane vlastný smartfón. Deti by napríklad mali tolerovať rodičov na sociálnych sieťach, aby ich mohli usmerňovať v začiatkoch ich používania. Na kontrolu aplikácií a webových stránok, ktoré si dieťa prezerá, môžete využiť aj aplikáciu ESET Parental Control pre Android.

Definujte si základné pravidlá bezpečnosti na internete. Myslite hlavne na nezdieľanie osobných údajov, komunikáciu s cudzími ľuďmi online alebo sťahovanie hier z overených stránok.

Zaznačte si v kalendári spoločné online i offline aktivity tak, aby boli v rovnováhe.

Máte stále veľa otázok, ako technológie v rodine používať? Aj preto pre vás odborníci z rôznych oblastí tento mesiac pripravili na portáli Bezpečne na nete užitočný obsah. Tento kompletný sprievodca  svetom technológií vám pomôže nájsť odpovede na najčastejšie otázky, ako zvládnuť výchovu detí v digitálnej dobe čo najlepšie.

Ako pripraviť deti na prvý smartfón?

Svet technológií sa mení extrémne rýchlo a deti na tieto zmeny reagujú okamžite. Bez problémov  si osvoja akékoľvek novinky a trendy. Nie vždy sú však pre deti vhodné a prospešné. Aj preto by sme sa mali my, dospelí, neustále v tejto oblasti vzdelávať, vedieť deti usmerňovať a byť im oporou. Bezpečnosť detí na internete musí byť našou prioritou a s tým súvisí aj premyslené rozhodnutie, kedy dieťaťu vložíme do rúk jeho prvý smartfón.

Ani samotní vedci sa zatiaľ nezhodujú na ideálnom veku, kedy by mali mať deti svoje prvé zariadenie. Hoci je pochopiteľné, že v dnešnej dobe majú rodičia o svoje deti väčší strach, a preto chcú byť s nimi v intenzívnom spojení, tento krok treba dôsledne zvážiť.

Väčšina odborníkov sa prikláňa k názoru, že sa nemáte kam ponáhľať. A ideálne bude, ak sa budete riadiť pravidlom: „Radšej neskôr ako priskoro.“ Darovať dieťaťu mašľou previazanú škatuľku so smartfónom nie je totiž rovnaké, ako keď na chvíľu požičiate dieťaťu svoj vlastný mobil v aute alebo v rade na pošte. Vlastný smartfón je jeden z naj­väčších míľnikov pri osamostatňovaní dnešných detí. Keď raz prekročíte túto hranicu, len ťažko dieťaťu vysvetlíte, že ste sa zmýlili. Radšej opakovane zvážte, či je to dobrý nápad, a prečo dieťa smartfón vlastne potrebuje. Psychológovia často hovoria, že napríklad hranie hier či sledovanie youtubových videí medzi dobré dôvody nepatrí.

Keď sa predsa len rozhodnete, že už nastal ten pravý čas a dieťa je naň dostatočne zrelé, nezabudnite ho na tejto neznámej ceste istý čas sprevádzať. Majte na pamäti, že smartfón je pre dieťa nielen privilégium, ale aj obrovská zodpovednosť.

Hľadajte kvalitný obsah

Vlastným smartfónom v ruke začína deťom jedno veľké dobrodružstvo. Keď vstupujú do kyberpriestoru, naozaj netušia, ktorým smerom sa vybrať. Otvoria dvere do tajomného sveta a zrazu sú pred nimi milióny ciest. Skúšajú, objavujú a žasnú znova a znova, čo všetko je možné na internete nájsť. Ale nebudeme si klamať, bez pomoci dospelých často iba márnia čas.

Často sú to práve kamaráti, kto ich zavedie k obsahu, ktorý im v lepšom prípade nedá nič, v horšom presvedčí veriť hoaxom a dezinformáciám alebo spôsobí nočné mory a iné problémy, ktoré môžu dieťa ovplyvniť nielen psychicky, ale aj fyzicky. Darmo, na internete sú všetci odborníci na všetko a mnohí veria, že sloboda prejavu je viac ako pravda a zodpovednosť.

Preto by ste od samotného začiatku mali s deťmi hovoriť nielen o bezpečnosti na internete, ale aj o tom, že obsah, ktorý si na internete prezerajú či zdieľajú, by mal byť dôveryhodný, hodnotný a kvalitný.

Podporujte deti v prospešných aktivitách

Celoživotná úloha rodičov formovať deti nie je jednoduchá. Deti vždy potrebujú vzory a pokiaľ sú malé je to väčšinou  jednoduché, lebo mama a otec sú prirodzene na stupni víťazov. Ale po tom, čo príde vlastný smartfón, kamaráti a nové záujmy, môže byť ľahko všetko inak. Z displejov mobilov bude vždy na jeden klik niekto dávať zaručené rady, ako detské ťažkosti zvládnuť ľahšie. Sú to väčšinou  kamaráti, youtuberi, influenceri, ale aj úplne cudzí ľudia. A mali by ste sa pripraviť i na to, že to nebudú vždy odporúčania, z ktorých budete nadšení. Toto obdobie si bude vyžadovať veľa rodičovskej trpezlivosti. Dôležité je neprestať v tomto čase s deťmi komunikovať, tráviť snimi čas a snažiť sa udržať si s nimi blízky vzťah aj naďalej. 

A čo je ešte dôležitejšie, mali by ste ich podporiť, aby sa obklopili dobrými ľuďmi aj mimo rodiny a siahali po takých aktivitách, ktoré ich budú posúvať dobrým smerom. Prečo? Lebo dospievajúce deti okrem priateľov významne formuje práve ich voľný čas. Niekto nájde svoju životnú vášeň na futbalovom ihrisku, iný v dokonalom tóne huslí alebo v palete farieb a štetci, ktorý dokáže na plátne zázraky. Možností je dnes neúrekom. Paradoxné je, že čoraz viac detí si nevyberie vôbec nič. Zostávajú po škole doma bez toho, aby sa aktívne niečomu venovali. Vylihujú pred televízorom, hrajú počítačové hry alebo neprestajne četujú.

Je prirodzené, že každý potrebuje popri svojich povinnostiach vypnúť a na nič nemyslieť. Ak deti občas oddychujú pri dobrom filme alebo youtubovom videu, je to v poriadku. Nemali by sa ale uspokojiť s tým, že ich voľný čas bude každý deň predstavovať len pasívne sledovanie obrazovky s podpriemerným obsahom.

Technológie dokážu byť dobrým spoločníkom

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že technológie majú viac negatív ako pozitív, nie je to úplne tak. Rozhodujúce je, ako ich vy sami používate. Ak sa začnete zaujímať o digitálny svet viac, zistíte, že sú skvelým nástrojom, pomocou ktorého môžete komunikovať s celým svetom, získavať množstvo informácií a pomáhať vytvoriť zo sveta lepšie miesto na život. Stačí, ak sa naučíte využívať ich s rozumom a budete im dávať priestor tam, kde vám dokážu byť oporou.

A mali by ste vedieť, že aj v spojení s deťmi sú technológie nenahraditeľným pomocníkom. Dokážete vďaka nim chrániť svoje deti, eliminovať riziká a nevhodný obsah, mať čas pod kontrolou či vedieť to, kde sa práve nachádzajú.