Čas strávený pred obrazovkou – ako nájsť vypínač?

Chlapec sa pozera do tabletu

Počas obmedzenia pohybu kvôli Covid-19 sa ocitáme v netradičnej situácii – rodičia pracujú z domu, zatiaľ čo deti sú doma tiež. Môže byť tak jednoduchšie povoliť deťom tráviť viac času na mobilných zariadeniach, pri počítači alebo pozeraním televízie. To ale znamená náročnejší manažment času, ktorý rodina trávi pri obrazovke.

Spolu s detskou psychologičkou PhDr. Jarmilou Tomkovou sme sa pozreli na niekoľko rizikových faktorov nadmerného používania digitálnych zariadení deťmi, čo je prirodzené pri rodinnej karanténe.

Pripravili sme pre rodičov päť praktických rád ako zvládnuť túto situáciu.

Stres a úzkosť u detí

Je často ťažké premýšľať o zdrojoch stresu a úzkosti, dokonca aj u dospelých. Pri nesprávnom zaobchádzaní sa pocity napätia môžu prejaviť nervozitou, podráždenosťou, agresivitou alebo depresiou. Tieto pocity môžu súvisieť s behaviorálnymi a fyziologickými problémami, ako sú nespavosť, bolesti hlavy, zmena chuti do jedla alebo závislosť. Pre deti je oveľa ťažšie pochopiť a vyrovnať sa s emóciami. Podvedome absorbujú obavy svojich rodičov, existujúcu rodinnú atmosféru a citlivo reagujú na „stres vo vzduchu“.

Výsledkom môže byť, že deti sa budú snažiť zvládnuť svoje obavy pomocou stratégií ako je boj so súrodencami, kričanie viac ako obvykle alebo vyžadovanie väčšej pozornosti.

Tínedžeri intenzívnejšie vyhľadávajú svoju partnerskú komunitu online, najmä tam, kde majú príležitosť prejaviť sa ako kompetentní. Pre malé deti sú kľúčové predovšetkým príbehy, fantázie, hranie rolí, zábava a únik z neistej reality. Preto sú videohry a digitálne stimuly pre deti v ťažkých časoch atraktívnejšie.

Ako udržať deti ticho?

Najčastejšou odpoveďou rodičov na otázku, čo je ťažké pri práci doma počas obdobia obmedzeného pohybu je: „Moje deti ma počas pracovného času neustále vyrušujú, takže sa nemôžem sústrediť na svoju prácu a jej výsledky. “

Všetci poznáme tajný kľúč na zabavenie detí – digitálne podnety. William, ktorý má dve deti hovorí: „Jediným rozptýlením, ktoré sa zdá, že na moje dieťa počas dňa pôsobí, je obrazovka. Ale koľko času pred obrazovkou je príliš veľa? “

Škola online, socializácia online

Keď sú deti vzdelávané v školách, interagujú s digitálnymi stimulmi vo svojom voľnom čase a aj počas prestávok. V dnešnej dobe sa čas pred obrazovkami predlžuje online výučbou.

Pre deti a dospievajúcich je skupina a pocit spolupatričnosti základným bodom zdravého rozvoja a jedným z najdôležitejších zdrojov sebaúcty. Neschopnosť osobne sa stretnúť s priateľmi (i príbuznými) počas karantény vynucuje potrebu stretnúť sa s nimi online. Je to ďalší pravidelný čas strávený pred obrazovkou, ktorý sa stal súčasťou dennej rutiny.

Päť tipov, ako nastaviť čas strávený pred obrazovkou

Mnoho požiadaviek dieťaťa je teraz možné splniť iba prostredníctvom internetu a digitálnych zariadení. To znamená, že dospelí musia prehodnotiť svoj postoj k času stráveného pred obrazovkou a musia byť proaktívni ako spoľahliví manažéri.

1. Upokojte sa, nie sú závislé

Je dokázané, že ak majú deti bohaté osobné zdroje, dostatok interakcií a kontakt so svojimi rodinami, čas strávený pred obrazovkou významne nesúvisí s online závislosťou. Namiesto panikárenia sa rozprávajte s nimi o živote, o tom, ako trávia čas online, a stanovte realistické limity.

2. Pomôžte deťom zvládať úzkosť

Pre deti je zložité vyjadriť svoje pocity. Z tohto dôvodu by im mali dospelí pomôcť komunikovať. To môže zahŕňať rozprávanie sa o ich pocitoch, ako aj o skúsenostiach detí v iných rodinách. Pre malé deti môže byť jednoduchšie rozprávať príbehy zvierat, ktoré sa vyrovnávajú s problémami. Nezabudnite príbehy zavŕšiť šťastným koncom. Nájdite si čas a popíšte, aké kroky ste podnikli a aké ponaučenia ste z nich získali.

Je dôležité, aby vaše deti pochopili, že primerané opatrenia im pomôžu zostať v bezpečí. Aby sme vám pomohli, pripravili sme animované video, ktoré zdôrazňuje, čo robiť, aby sa chránili pred vírusmi Covid-19, ako aj pred vírusmi online.

3. Opätovné prehodnotenie pravidiel a limitov

Pochopenie potreby detí byť online neznamená, že je pre dospelých dobré, aby sa vzdali role zodpovedných manažérov. Teraz viac ako inokedy pamätajte, že musíte prehodnocovať svoju každodennú rutinu a pravidlá. Na nájdenie akýchkoľvek problémov použite technológiu, napríklad aplikácie rodičovskej kontroly. Ak chcete dosiahnuť bezpečný online zážitok, sledujte, čo vaše deti robia so svojimi zariadeniami. Napríklad produkt ESET Parental Control pre Android vám umožňuje obmedziť ich online a herný čas, pomôže vám zistiť čo robia a môže blokovať webové stránky s nevhodným obsahom. Jedinečne dáva hlas aj deťom – umožňuje im požiadať o povolenie hrať alebo prehliadať konkrétne stránky dlhšie.

Silvia, ktorá má dve deti: „Zdá sa, že im pomáha mať správne štruktúrovaný deň. Doobeda pomáhajú s domácimi prácami, potom pozerajú televíziu do 16:00 a ich čas na internete a mobilných zariadeniach je obmedzený na jednu hodinu medzi 19:00 a 20:00. Máte z toho úžitok, ale tiež idete dobrým príkladom svojim deťom, pretože stanovujete pravidlá pre všetkých v rodine vrátane dospelých. Zdá sa, že každý, či už ide o rodinu alebo priateľov,  chce bzť veľa v kontakte cez Skype. Je to pekné, ale určite to nemôžem robiť počas pracovnej doby! Preto sme si na to stanovili časový rámec od 19:00 do 20:00.

Napíšte si súbor pravidiel a pomenujte ich – napríklad „Naša digitálna dohoda“ – potom ich vytlačte a zaveste na miesto, kde si ich môžu prečítať všetci členovia domácnosti. Podporí to tímovú prácu a nastaví pozitívne hodnoty.

4. Rebríček príležitostí a mediálnej gramotnosti

Mať technické zručnosti pri používaní digitálnych zariadení automaticky neznamená, že deti vedia, ako ich používať zodpovedne. Ukážte svojim deťom obsah, ktorý je zmysluplný, zábavný a stimuluje kreativitu. Pri spoločnom skúmaní môžete hovoriť o konkrétnych rizikách a o tom, ako je možné bezpečne a zodpovedne používať technológiu. Môžete tiež pomôcť zaistiť, aby boli oboznámení s hlavnými mediálnymi kanálmi online a typom informácií a obsahu, ktoré poskytujú.

5. Zachovajte rovnováhu

Pre deti aj pre rodičov je dôležité vzdialiť sa od obrazovky. Nezabudnite, že ako rodič ste vodcom tímu. Namiesto toho, aby sa zameriavali výlučne na obmedzenia, považujte to za príležitosť na vyváženie potrieb celej rodiny. Je dôležité, aby ste sa každý deň vzdialili od obrazoviek a odmenou vám bude vymýšľanie spôsobov, ako to urobiť. Mohli by ste si urobiť čas na objavovanie prírody na každodennej prechádzke, alebo by ste spolu mohli niečo uvariť v kuchyni. Cvičenie, remeslá, tancovanie alebo maľovanie mini majstrovských diel môže byť skvelým netechnologickým spôsobom, ako spestriť školský alebo pracovný deň.


PhDr. Jarmila Tomková / detská psychologička

Jarmila je na Slovensku uznávaným psychológom. Pracovala vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde viedla výskumné tímy skúmajúce možnosti a riziká spojené s používaním internetu deťmi. Koordinovala slovenský tím nadnárodnej výskumnej siete EU Kids Online. Založila a vedie občianske združenie ViaSua, ktoré sa venuje podpore duševného zdravia a osobnostného rastu jednotlivcov, rodín a spoločnosti všeobecne.  


logo-safer-kids-online

Safer kids online je globálnou iniciatívou spoločnosti ESET. Cieľom je zvýšiť povedomie o konkrétnych hrozbách, ktoré na deti na internete číhajú. Rodičom, deťom a taktiež ich učiteľom chceme priniesť poučné informácie a ukázať im, ako môžu spolu s deťmi hrozbám predchádzať ešte skôr, ako do nekonečného sveta internetu vstúpia.