Kedy ide o závislosť od online aktivít?

závislosť od internetu u detí ESET

Závislosť od internetu, teda od samotného média, neexistuje. Online a offline svet sú len prostredia, kde človek zažíva rôzne veci a podobne, ako neexistuje nič také ako závislosť od „bytia offline“, tak nie je ani závislosť od „bytia online“. Existuje len závislosť od konkrétnych online aktivít alebo ich nadmerné/problematické používanie.

U detí a tínedžerov ide hlavne o tieto online aktivity: hranie hier, vyhľadávanie informácií, používanie sociálnych sietí a četovanie, nadmerné pozeranie videí, online nakupovanie..

Čo považujeme za problematické používanie internetu?

Existuje mnoho činností na internete, ktoré si môže človek užívať, ale za určitých okolností im môže prepadnúť až do takej miery, že ich robí opakovane a škodlivým spôsobom, avšak nedarí sa mu tieto činnosti obmedziť. Vtedy ide o tzv. problematické používanie internetu, teda také, ktoré narúša osobný a sociálny život, zhoršuje výkon v práci alebo v škole.

Problematické používanie internetu ešte nie je závislosť, je však akousi šedou a kritickou zónou, ktorá sa môže pri lepšej online životospráve zas upraviť a nemusí mať žiadne následky. Sú aj prípady, keď problematické používanie prerastie do závislosti, podobne ako napríklad pri pití alkoholu. Už pri problematickom používaní je potrebné spozornieť a snažiť sa, aby sa nerozvinula závislosť. Najväčší výskyt nadmerného používania internetu je vo veku dospievania a mladšej dospelosti (13 – 20 rokov).

Čo však urobí z obľúbenej online aktivity problematické používanie či závislosť? Nejde len o intenzitu a čas, ktorý dieťa aktivite venuje, ale aj o širšiu životnú situáciu a zraniteľnosť.

  • genetická zraniteľnosť (závislosti v rodine),
  • aktuálna psychická zraniteľnosť (náročné obdobie, veľa záťaže, depresívnosť),
  • celková spokojnosť v živote, rodinná situácia, kvalita rovesníckych a iných vzťahov,
  • psychická odolnosť dieťaťa, stratégie zvládania stresu a konfliktov,
  • situačné faktory (rozchod, hádky, strata bezpečia, výrazný negatívny zážitok),
  • nízka rozmanitosť aktivít, ktoré dieťaťu prinášajú radosť v offline svete,
  • povaha online aktivity.

Kedy už ide o závislosť od online aktivít?

Množstvo investovaného času ešte nevypovedá o závislosti. Najpodstatnejší je vzťah dieťaťa k danej aktivite, teda či je tento vzťah relatívne slobodný alebo od neho dieťaťu „závisí život“. Rozhoduje priorita, ktorú online aktivite človek dá, a to, či ho/ju daná činnosť oberá o iné dôležité oblasti života.

Dôležitosť. Daná online aktivita je v živote človeka prioritou číslo jeden a odsúva iné činnosti a hodnoty na vedľajšiu koľaj. Väčšinu svojej energiu človek investuje do tejto činnosti alebo myslenia na ňu. V prípade dieťaťa si okolie môže všimnúť, že klesá počet a rozmanitosť záujmov a činností, ktoré predtým boli v jeho živote.

Zmeny nálad. Nálada človeka sa odvíja od ne/prítomnosti aktivity, od ktorej je závislý.

Rastúca potreba človeka vykonávať danú aktivitu. Na to, aby aktivita ďalej prinášala dostatočné potešenie, potrebuje ju človek opakovať čoraz častejšie a vo väčšej intenzite.

Abstinenčné príznaky. Ide o nepríjemné stavy, ktoré nastúpia, ak nie je možné vykonávať aktivitu alebo ak je potrebné obmedziť jej vykonávanie. Sprievodnými znakmi – podobne ako pri látkových závislostiach – sú zhoršená nálada, podráždenosť, agresivita, nervozita, nesústredenosť.

Konflikt. Ide o nevyhnutný príznak závislosti. Opakované závislé správanie človeku spôsobuje ťažkosti vo vzťahoch, vo fungovaní v škole môže dochádzať aj k vnútornému konfliktu (pocity viny, sebanenávisť).

Strata kontroly. Po období snahy o obmedzenie online aktivity prídu epizódy, keď človek naplno prepadne závislosti a stratí sebakontrolu.

Najzásadnejším rozlišovacím znakom závislostí od online aktivít je konflikt a strata kontroly. To znamená, že človek si uvedomuje, že dané správanie mu spôsobuje problémy, ale napriek všetkej snahe sa nevie dobre ovládnuť a opakovane prepadne aktivite. Veľmi často sú symptómy závislosti od internetu príznakmi iných duševných ťažkostí, ktoré si tiež vyžadujú pozornosť

Takáto nelátková závislosť od online aktivít je však zriedkavá, obvykle ide o tzv. „problematické používanie internetu“, ktoré sa týka pomerne veľkej časti populácie a najmä mladých ľudí.

Kompletnú verziu Príručku o digitálnej bezpečnosti pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl si môžete stiahnuť vo formáte pdf. na tomto odkaze.