Čo sú to aktualizácie a ako sa používateľ dozvie, že je potrebné softvér aktualizovať?

softvérové aktualizácie ESET

Aktualizácie sú nové verzie softvéru alebo ich častí. Často sa pomocou nich opravujú chyby v softvéri a zvyšujú bezpečnosť aplikácií.

S aktualizáciami sa skôr alebo neskôr určite stretne každý používateľ digitálnych zariadení. Operačný systém alebo aplikácia ho upozorní na potrebu aktualizácie najčastejšie pomocou vyskakovacieho okna. Po vykonaní aktualizácie môže byť požadovaný aj následný reštart zariadenia.

Niektoré aktualizácie sa v slovenčine nazývajú aj záplatami, keďže opravujú „diery“. Iné (ako napríklad aktualizácie bezpečnostného softvéru) len aktualizujú vybrané databázy či pridávajú nové funkcie. V angličtine ide najčastejšie o slová „update“ či „patch“.

Prečo sú aktualizácie dôležité?

Aktualizácie môžu mať viaceré úlohy. Z pohľadu bezpečnosti opravujú zraniteľné či slabé miesta a zvyšujú bezpečnosť programu, používateľa aj jeho zariadenia. Ďalšou úlohou aktualizácií je odstraňovať problémy, na ktoré upozorňujú používatelia – napríklad nefunkčné tlačidlá, chýbajúce funkcie a podobne – a tým zlepšovať svoj výkon a užitočnosť pre používateľov.

Väčšie aktualizácie aplikácií či operačného systému, ktoré sa označujú ako prechod na novšiu verziu, často prinášajú aj ďalšie výhody v podobe nových funkcií a možností, čím sú pre používateľa lákavé.

Prečo neodkladať aktualizácie?

Vyskakovacie okná upozorňujúce na aktualizácie väčšinou obsahujú možnosť odsunúť aktualizáciu o niekoľko minút, hodín či dní. Bohužiaľ práve táto možnosť je lákavá, keďže v danej chvíli používateľovi ušetrí čakanie a neobmedzí ďalšie používanie zariadenia. Aktualizácia však môže riešiť významnú bezpečnostnú či inú chybu v programe alebo zariadení a je preto dôležité ju neodkladať.

Kvôli útočníkom treba softvér aktualizovať najskôr, ako je to možné. Práve oni totiž často využívajú známe zraniteľnosti, aby sa dostali do zariadenia obete. Čím dlhšie používateľ odkladá aktualizáciu, tým väčšie je riziko, že zraniteľnosti môže zneužiť útočník.

Mal by si používateľ zapnúť automatické aktualizácie?

Dobrou možnosťou, ako udržovať svoje zariadenia na čo najvyššej bezpečnostnej úrovni, je aktivovať si automatické aktualizácie. Tie sa pritom môžu nainštalovať aj na konci dňa, v noci či tesne pred vypnutím zariadenia. Automatické aktualizácie sa väčšinou dajú zapnúť priamo vo vyskakovacom okne, ktoré sa používateľovi samo objaví, prípadne v nastaveniach zariadenia.

Ktoré programy a časti zariadenia je potrebné pravidelne aktualizovať?

Aktualizácie sú potrebné pre všetky operačné systémy. Medzi najpopulárnejšie patria Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, Windows Phone. Aktualizácie sú potrebné aj pre všetky aplikácie a programy, ktoré v zariadení bežia vrátane internetového prehliadača, prehrávača hudby, grafických programov či hier. Vo výnimočných situáciách je potrebné aktualizovať aj tzv. firmvér – teda softvér pod úrovňou operačného systému, vďaka ktorému funguje celý hardvér.

Kompletnú verziu Príručku o digitálnej bezpečnosti pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl si môžete stiahnuť vo formáte pdf. na tomto odkaze.