Milí učitelia,

radi by sme vás poprosili vyplnenie krátkeho prieskumu za účelom zistenia vašej spokojnosti s našimi vzdelávacími publikáciami Príručka digitálnej bezpečnosti a Aktivity k Príručke digitálnej bezpečnosti, ktoré ste od nás pred rokom obdržali. Prieskum vám zaberie približne 5 minút. Budeme vďační za akékoľvek vaše postrehy a cenné informácie.

Príručka digitálnej bezpečnosti pre učiteľov


Táto príručka je užitočným nástrojom pri príprave a tvorbe vyučovania. Vychádza z dlhoročných skúseností a poznatkov našich renomovaných a oceňovaných odborníkov. Poskytuje učiteľom a ďalším školským pracovníkom základných škôl teoretické znalosti o digitálnej bezpečnosti a bezpečnom používaní internetu.


Aktivity k Príručke digitálnej bezpečnosti pre učiteľov


Aktivity obsahujú zoznam cvičení navrhnutých odborníkmi z ESETu, učiteľmi informatiky a detskými psychológmi, ktoré zaujímavou a praktickou formou ilustrujú problémy v oblasti digitálnej bezpečnosti a bezpečného používania internetu deťmi. Aktivity sú zostavené tak, aby ich učitelia s ich žiakmi v škole zvládli realizovať bez toho, aby boli expertmi na technické alebo psychologické témy.


Autori

Uznávaná slovenská psychologička a terapeutka

Špecialista na digitálnu bezpečnosť v spoločnosti ESET

Učiteľ informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave

Vedúci interných systémov v spoločnosti ESET

Užitočné odkazy