Koľko hodín trávite na internete? Pozor, možno ste na hranici závislosti

netolizmus

Život bez internetu si dnes už pravdepodobne nevieme ani predstaviť. Internet nám uľahčuje každodenný život, štúdium, nákupy, ale aj prácu, ktorá by sa často bez neho nedala vykonávať. Ako však spoznať, že niečo nie je v poriadku a čím sa prejavuje internetová závislosť, tzv. netolizmus?


Tento článok bol pôvodne uverejnený na webe Dvojklik.cz


Závislosť od počítačov alebo od internetu rozhodne nemôžeme brať na ľahkú váhu. Veľakrát však máme tendenciu patologizovať správanie, ktoré nemusí byť správne, ale so závislosťou nemá nič spoločné. Nie je vždy možné jednoznačne tvrdiť, kde sú hranice toho, čo je v poriadku a čo nie. Pokiaľ pracujete 8 hodín denne za počítačom, doma si popoludní zahráte nejakú počítačovú hru alebo si gúglite recept na chutnú večeru a oddýchnete si pri televízii, neznamená to nutne, že ste závislý.

Čo je to netolizmus?

Ak hovoríme o závislosti od internetu, v skutočnosti to terminologicky nie je úplne správne. Termín netolizmus označuje závislosť od tzv. virtuálnych drog. Nie je to teda samotný internet, ale aktivity, ktoré nám umožňuje pripojenie na internet. Medzi ne patria napríklad počítačové hry, sociálne siete, pornografia, četovanie, online zoznamky a mnohé ďalšie internetové služby, dokonca aj spravodajské portály.

Podobne ako je to aj v prípade iných drog, aj tu hovoríme o neschopnosti jedinca mať kontrolu nad svojím vlastným používaním internetu a technológií. Netolizmus človeku prináša do života psychologické, sociálne, pracovné, ale aj školské problémy.

Ako spoznať netolika?

Na začiatok si prejdime príznaky, ktoré pri závislostiach všeobecne uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO):

 • silná túžba alebo pocit užívať látku,
 • strata kontroly nad užívaním látky,
 • užívanie látky na odstránenie abstinenčných príznakov,
 • dokázateľná tolerancia (vyžaduje sa vyšší počet látky, aby sa dosiahol účinok pôvodne vyvolaný nižšími dávkami),
 • postupné zanedbávanie iných radostí a záujmov v prospech psychoaktívnych látok a zvýšené množstvo času potrebného na získanie alebo užitie látky,
 • pokračovanie užívania napriek jasnému dôkazu ich škodlivých následkov.

Ak by sme nahradili termín návyková látka termínom návykový proces, môžeme jednoducho znaky závislosti vypozorovať aj v samotnom netolizme. Od silnej túžby zapnúť počítač bez jasného cieľa cez neustále kontrolovanie četov a sociálnych sietí či neschopnosti stanoviť si začiatok a koniec aktivity na internete až po postupné zanedbávanie iných offline aktivít v prospech digitálnej interakcie.

5 základných komponentov závislosti:

Úroveň priority. Určitá aktivita sa stane najdôležitejšou v živote človeka a ovládne jeho myslenie, cítenie a správanie. Zmeny nálad v dôsledku zapojenia sa do určitej aktivity za účelom ukľudnenia sa. Tolerancia. Proces, pri ktorom je potrebné vykonávať stále viac a viac danej aktivity, aby sa dosiahla predchádzajúca úroveň uspokojenia (rastie čas strávený online). Odvykacie symptómy. Ukončenie či obmedzenie aktivity sa prejavuje abstinenčnými symptómami. Tendencia opakovať zaužívané vzorce správania závislosti.

Príznaky netolizmu

Medzi typické príznaky netolizmu patrí strata kontroly nad vlastným časom; pocit prázdnoty, keď človek nie je pri počítači alebo nemá v ruke mobil; rastúca nervozita a stres, keď človek nepoužíva zariadenie dlhšiu dobu (známe aj ako FOMO syndróm). Takáto závislosť sa môže prejavovať aj v iných oblastiach života, napríklad zanedbávaním pracovných, študijných alebo rodičovských povinností.

Druhy digitálnych závislostí:

 • závislosť od počítača a počítačových hier
 • závislosť od kybervzťahov
 • informačné preťaženie
 • internetová kompulzivita (online nakupovanie, obchodovanie, gambling)
 • závislosť od internetovej pornografie
ESET Internet Security banner

A čo váš telefón, neodložíte ho z ruky?

Nomofóbia sa najčastejšie charakterizuje ako závislosť od mobilného telefónu, respektíve strachu z času stráveného bez neho. V posledných rokoch je táto téma často diskutovaná v prípade študentov a detí, ktoré svoje telefóny majú pri sebe prakticky celý deň.

Medzi typické príznaky patrí nervozita, ktorá vzniká, keď telefón nemáte u seba; neustála kontrola, či vám neprišla notifikácia; nutkanie okamžite reagovať, ale i známe tzv. fantómové vibrácie, teda pocit, že nám telefón v tichom režime vibruje, aj keď to tak nie je.

Neolizmus, ako z toho von?

Tak ako aj pri iných závislostiach, najdôležitejšie je, aby si daný človek uvedomil, že  má problém. To však často nie je také jednoduché. Pokiaľ máte vo svojom okolí kamaráta, partnera či kolegu, ktorý je evidentne závislý a pozorujete na ňom zmenu v správaní, problémy na pracovisku, v rodine alebo v škole, porozprávajte sa s ním. Pokiaľ problém nemožno vyriešiť rozhovorom, je nutné vyhľadať odbornú pomoc.

Získajte aktuálne informácie o bezpečnosti na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.


Loading

Ako predchádzať netolizmu?

Stanovte si pevný časový úsek, počas ktorého nebudete pripojený.

Odinštalujte si z telefónu aplikácie sociálnych sietí. Komunikovať s priateľmi môžete klasicky pomocou hovorov alebo četovacích služieb.

Vypnite si notifikácie na všetky služby a ponechajte len tie nevyhnutné, napríklad hovory, e-mail a jeden spravodajský portál.

Odinštalujte si hry a iné zábavné aplikácie, ktoré vyvolávajú potrebu opakovaného a častého používania zariadení.


Autor: ESET tím
Zdroj: Dvojklik.cz