Ako bojovať proti prejavom nenávisti na internete?

nenávisť na internete ESET

Pojem cyberhate alebo v slovenskom preklade nenávistné prejavy online označuje správanie, v ktorých útočník iných diskriminuje alebo hanobí, napríklad pre ich príslušnosť k rase, sexuálnej orientácii či k mentálnemu zdraviu a i.  

Takéto správanie na internete nevychádza z racionálneho úsudku a je výsledkom často stereotypných predstáv a predsudkov voči určitým skupinám ľudí. Cyberhate je úmyselná aktivita, ktorá často prichádza z účtov zameraných výlučne na šírenie nenávisti a falošných správ. 

Nenávistné prejavy online sa týkajú dospelých aj detí. V prípade maloletých je tento spôsob komunikácie veľmi nebezpečnou hrou, pretože môže vyústiť do dlhotrvajúcich  problémov. Viac sa dočítate v našom článku Nie za každým profilom je skutočný priateľ. Ako si poradiť s nenávisťou šírenou cez internet? 

security girl banner nahlasujem

Ako postupovať, ak sa stanete obeťou internetovej nenávisti?

  • Nereagujte na žiadne z týchto správ. Nedávajte hejterom príležitosť šíriť ďalej nenávisť.  
  • Obráťte sa na administrátora stránky alebo internetovej stránky. Ak sa stretnete s kriminálnym správaním, neváhajte a obráťte sa priamo na políciu. Ak neviete, ako alebo čo urobiť, môžete požiadať niekoho, komu dôverujete, aby vám pomohol. 
  • Uschovajte si všetky dôkazy, tlačené kópie alebo printscreeny príspevkov, komentárov, súkromných správ, e-mailov, blogových článkov alebo SMS správ.

V závislosti od platformy existuje niekoľko spôsobov, ako môžete nahlásiť cyberhate a zabrániť tomu, aby sa s vami násilník dostal do kontaktu. Napríklad postup ako na to na Facebooku nájdete v článku Ako si poradiť s internetovými trollmi? 

DOBRÉ VEDIEŤ

Nenávistné prejavy online porušujú ľudské práva a slobody, ktoré sú jasne pomenované vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Preto takéto správanie môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. 

Ak sa stanete obeťou internetovej nenávisti, pamätajte, že táto situácia nie je vašou chybou. Porozprávajte sa o tomto probléme s niekým, komu dôverujete, kto vás bude počúvať a podporovať. 

Ako postupovať, ak niekto vo vašom okolí šíri nenávisť na internete? 

Takáto situácia nie je jednoduchá. A to hlavne v prípade, ak ten, kto zastrašuje niekoho iného, je váš priateľ. 

Ako jednu z možností môžete zvoliť rozhovor. Namiesto konfrontácie zvážte diskusiu na túto tému. Jasne mu vysvetlite, že toto správanie nie je správne a môže mať vážne dôsledky nielen pre neho, ale aj pre obete, ich rodinu a priateľov. Dajte mu najavo, že ho dokážete pochopiť a pomôcť mu. 

Na záver 

Človek sa s nenávisťou nerodí. Prvý krok, ktorý môžete urobiť v boji proti šíreniu nenávisti, je viesť deti od útleho veku ku kultúrnej znášanlivosti, k budovaniu zdravých vzťahov postavených na rešpekte a k poznaniu ľudských práv. 

Keďže dnešné deti vyrastajú v ére, kde sociálne siete zohrávajú nezastupiteľnú úlohu, je dôležité učiť ich o ľudských právach a ich dodržiavaní nielen v offline svete, ale aj v tom online.  


Komplexná ochrana pre váš smartfón a tablet s Androidom. Poskytuje zabezpečenie pri používaní finančných aplikácií, chráni pred ransomvérom a pomôže nájsť stratený telefón.


Podobné princípy fungujú aj vo svete „dospelých“. Osoby, ktoré cez internet šíria nenávisť a šikanujú, dokážu byť veľmi vytrvalé a svoju zlosť a útoky preniesť z digitálneho do skutočného sveta. Pokiaľ natrafíte na takéto správanie vo svojom okolí, skúste viesť s aktérom otvorený dialóg na túto tému.  

Úplne zabrániť nenávisti na internete nie je jednoduché, ale mnohé z vyššie uvedených tipov a odporúčaní dokáže poskytnúť obetiam aspoň určitú formu úľavy. 

Autor: tím ESET

Získajte praktické rady o bezpečnosti na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.


Loading