Nie za každým profilom je skutočný priateľ. Ako si poradiť s nenávisťou šírenou cez internet?

Internetový hejt titulka

Dnešné deti vyrastajú v ére, kde sociálne siete zohrávajú nezastupiteľnú úlohu. Tieto digitálne služby ponúkajú jednoduchý spôsob, ako si organizovať spoločenský život, no zároveň sú aj zdrojom nových problémov, ako sú napríklad nenávistné komentáre šírené cez internet.

Čo môžu deti urobiť, aby sa držali čo najďalej od tzv. hejterov a trolov? Aké nástroje môžu využiť a čo sa stane, keď takúto osobu nahlásia alebo zablokujú?

Nie za každým profilom je skutočný človek

V prvom rade by si deti mali svoj účet nastaviť na súkromný režim a zaistiť, aby neznámi ľudia neboli schopní profil vyhľadať, ak je v rámci danej sociálnej siete takéto nastavenie účtu dostupné. Prísne nastavenia účtu zabezpečia, že nikto okrem blízkych priateľov a rodiny nebude môcť profil dieťaťa nájsť a prezerať si jeho obsah. Deti by sa mali držať jedného základného pravidla, a to odmietať žiadosti o priateľstvo od neznámych osôb, ktoré v skutočnom živote nikdy nestretli.

Spomenuté dva kroky môžu pomôcť udržať väčšinu zlomyseľných používateľov dostatočne ďaleko od dieťaťa.

Avšak aj v prípade, že je profil súkromný, sú tu ďalšie riziká, na ktoré by si deti mali dávať pozor. Jedno z týchto rizík predstavujú falošné profily, ktoré ich tvorcom slúžia na to, aby iných obťažovali zlomyseľnými komentármi alebo aby sa mohli vydávať za vybranú obeť.

Signálom falošného profilu môže byť ktorýkoľvek z nasledujúcich znakov:

  • Profilová fotka bez zobrazenia tváre

Trolovia a hejteri často skrývajú vlastnú tvár, aby sa vyhli následkom svojich činov v digitálnej rovine, ako aj v reálnom svete. Vaše dieťa by si preto malo osvojiť toto jednoduché pravidlo: ak nie je na fotke tvár, nebude ani „priateľstvo“ na sociálnej sieti.

  • Žiadni spoloční priatelia alebo známi

Dieťa by tiež malo odmietať žiadosti o priateľstvo od osôb, s ktorými nemá žiadnych spoločných priateľov či kontakty.

  • Predošlá negatívna aktivita

Predošlá negatívna aktivita zaznamenaná v rámci sociálnej siete je silným ukazovateľom falošných alebo inak problematických účtov. Ak osoba, ktorá žiada o priateľstvo, už v minulosti uverejnila nejaký nevhodný komentár alebo príspevok, považujte to za varovný signál a takémuto žiadateľovi o priateľstvo sa radšej vyhnite.

  • Veľa sledovateľov, no žiadna vlastná aktivita

V prípade, že profil sleduje veľký počet používateľov, no zároveň v profile neprebieha takmer žiadna aktivita alebo sa tam len opakujú príspevky z iných stránok bez pridania vlastného obsahu, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde o falošný účet vytvorený hejterom alebo trolom. Nečakane nízky počet príspevkov môže tiež naznačovať, že profil nie je pravý.

Ako proti prejavom nenávisti na internete zakročiť?

Prevencia vie byť mocným nástrojom, ale čo ak sa vaše dieťa už stretlo so šírením nenávisti na internete alebo sa dokonca stalo jej terčom? Prvým krokom je tento jav pochopiť. Ide o úmyselnú aktivitu, ktorá často prichádza z účtov zameraných výlučne na šírenie nenávisti a chaosu. Ak dieťa na internete niekto takýmto spôsobom obťažuje, malo by daného používateľa zablokovať.

Ak ho to neodradí a v obťažovaní dieťaťa pokračuje aj naďalej cez iné kanály, sociálne siete umožňujú zakročiť aj inak. Dieťa môže nahlásiť obťažujúce správanie administrátorom, pričom tento pomocný nástroj môžu využiť obete a rovnako aj svedkovia škodlivej aktivity.

Nezabúdajte, že nahlasovanie tohto typu správania je anonymné a pomáha zvyšovať bezpečnosť a komfort všetkých používateľov v digitálnej sfére.

V niektorých prípadoch môžu sociálne siete požadovať informácie o osobe, ktorá škodlivé správanie nahlasuje. Tieto informácie však nie sú s nikým zdieľané. Môžu byť použité na formálne podanie sťažnosti a sociálnej sieti pomáhajú rozlíšiť odôvodnené hlásenia od falošných.

Získajte najnovšie informácie a praktické rady o bezpečnosti detí na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.

Rodičia by mali svoje deti poučiť, aby nevymazávali správy, ktoré im agresor poslal

Vyhýbať sa tzv. kyberšikanovaniu a nenávisti na internete nie je jednoduché, ale mnoho z vyššie uvedených tipov dokáže poskytnúť aspoň určitú formu úľavy. Osoby, ktoré cez internet šíria nenávisť a šikanujú, však dokážu byť veľmi vytrvalé a svoju zlosť, hrozby a útoky preniesť z digitálneho do skutočného sveta, hlavne ak sa pohybujú v rovnakom prostredí – v prípade detí ide zväčša o školu alebo mimoškolské aktivity.

V takýchto prípadoch by rodičia a učitelia mali pre deti vytvoriť „bezpečný priestor“, kde sa môžu vyrozprávať bez obáv z toho, že sa im kvôli vyzradeniu dostane odplaty a šikanovanie sa ešte zhorší. Rodičia by tiež mali takéto správanie nahlásiť škole, vedúcim mimoškolských aktivít alebo iným zodpovedným osobám.

Keďže nenávisť a kyberšikanovanie sú vážnym problémom a môžu viesť k fyzickej i emocionálnej traume, najhoršie prípady by mali byť nahlásené aj polícii. Rodičia by mali svoje deti poučiť, aby nevymazávali správy, príspevky, komentáre či iný škodlivý obsah, ktorý im agresor poslal, keďže pri následnom šetrení a dokazovaní môžu figurovať ako rozhodujúce dôkazy.

Budovanie dôvery

Pre deti môže byť veľmi ťažké povedať rodičom o zlých veciach, ktoré sa im dejú, napríklad že im na internete niekto píše komentáre plné nenávisti. Deti potrebujú aj pri bežných každodenných situáciách vidieť, že ak prídu s niečím zlým, rodičia nebudú reagovať hystericky alebo príliš prísne. Dieťa sa tak nebude báť rodičovi so svojimi problémami zdôveriť. Hovorí sa predsa, že starosť, o ktorú sa s niekým podelíš, je polovičná starosť.