Štvorica internetovo aktívnych krajín sa zhoduje, že deti vstupujú do online sveta príliš skoro

Internet a technológie sa stali tak dôležitými pre podnikanie, cestovanie a mnoho ďalších každodenných aktivít, že nás dnes obklopujú prakticky neustále. Platí to aj pre mladšiu generáciu vrátane najmenších detí.

Podľa online prieskumov spoločnosti ESET však tento trend väčšinu rodičov v Rusku, Spojenom kráľovstve, Nemecku a Spojených štátoch vôbec neteší.

Nemci vnímajú úlohu technológií v živote detí pozitávnejšie ako Američania

Prieskumy ukazujú, že až 96,6 % respondentov z Ruska súhlasí (26 %) alebo rozhodne súhlasí (70,6 %) s tvrdením, že „deti dnes používajú technológie a internet v príliš mladom veku“. Len 3,4 % opýtaných uviedlo, že si myslia opak.

Na druhej strane sa zdá, že Nemci vnímajú úlohu moderných technológií v živote ich detí pozitívnejšie, keďže dovedna menej ako dve tretiny súhlasia (31,8 %) alebo rozhodne súhlasia (33,5 %) s rovnakým tvrdením.

Američania sú o niečo konzervatívnejší. Viac ako dvaja z troch (67,8 %) rodičov z USA uviedli, že internet a rôzne technológie dnes prichádzajú do života detí priskoro, pričom zvyšok opýtaných vnímal vplyvy internetu a technológií pozitívnejšie.

Britskí rodičia majú ešte o čosi menšie výhrady k tomu, akú rolu zohrávajú moderné zariadenia a online zdroje v živote mladších generácií, keďže s tvrdením v prieskume súhlasilo 40,5 % a rozhodne súhlasilo 23,9 % opýtaných Britov.

Je zaujímavé, že spomedzi štyroch krajín z prieskumu sa u Britov zároveň ukazuje najväčšia miera používania nástrojov rodičovskej kontroly, ako je ESET Parental Control pre Android. Až 73 % z nich uviedlo, že používajú takéto riešenie na monitorovanie online aktivít svojich detí, takže bez nástroja rodičovskej kontroly zostáva približne štvrtina opýtaných.

Výrazne odlišná je situácia v Nemecku, kde prieskum spoločnosti ESET ukázal, že 56 % rodičov volí pri dozeraní na deti netechnologické prostriedky. To znamená, že iba 44 % nemeckých rodičov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, využíva technológie na sledovanie toho, čo ich deti robia vo virtuálnom svete.

V tom istom online prieskume 38 % rodičov zo Spojených štátov uviedlo, že nepoužívajú žiadne riešenia rodičovskej kontroly, v prípade Ruska to bolo 44 % rodičov.

Internetové prieskumy použité na zozbieranie týchto štatistík sa uskutočnili v januári 2016. Každého národného prieskumu v Nemecku, Rusku, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch sa zúčastnilo tisíc respondentov. Údaje zo Spojeného kráľovstva, Spojených štátov a Nemecka boli získané využitím služby Google Consumer Surveys a údaje z Ruska cez Merku.možností, ako zaistiť ich bezpečnosť na internete.

Aké sú možností, ako zaistiť bezpečnosť detí na internete?

V rodičoch prirodzene vyvoláva obavy, k čomu všetkému sa môžu deti na internete dostať. Mnohí ľudia zastávajú názor, že deti vstupujú do digitálneho sveta príliš skoro. Existuje však viacero možností, ako zaistiť ich bezpečnosť na internete. Okrem rozhovorov a manuálneho sledovania online aktivít sú dostupné aj technologické prostriedky, ktoré pomáhajú deti chrániť. Nástroje rodičovskej kontroly, ako je ESET Parental Control pre Android, je možné použiť na obmedzenie prístupu dieťaťa k online obsahu tak, aby si stále mohlo užívať prospešné stránky internetu.


selfie-ondrej-kubovic-bezpecne-na-nete

Safer kids online je iniciatívou spoločnosti ESET. Cieľom je zvýšiť povedomie o konkrétnych hrozbách, ktoré na deti na internete číhajú. Rodičom, deťom a taktiež ich učiteľom chceme priniesť poučné informácie a ukázať im, ako môžu spolu s deťmi hrozbám predchádzať ešte skôr, ako do nekonečného sveta internetu vstúpia.