Podceňované, ale dôležité: Kľúčom k online bezpečnosti je silné heslo

Dieťa s počítačom vytvára heslo

Aké najjednoduchšie heslo dokážete vymyslieť? „1234“, „heslo“ alebo „qwerty“? Deti dnes často využívajú podobné kódy, keďže komfort je pre ne prednejší ako bezpečnosť. No a vzhľadom na to, že prihlasovacie meno a heslo potrebujú pre každú online službu, ku ktorej sa rozhodnú pripojiť, rovnaké heslá často používajú opakovane.

Ľahko uhádnuteľné heslo môže spôsobiť celý rad problémov. Snažíme sa viesť deti k tomu, aby si šetrili peniaze. No čo ak získa prístup k ich bankovej aplikácii niekto iný? Čo ak sa niekto dostane do ich účtu na sociálnych sieťach a začne so šírením nenávistného obsahu? Existuje nespočetné množstvo aplikácií, ktoré požadujú prístup k fotografiám a polohe zariadenia. Toto môže predstavovať vážne riziko pre bezpečnosť dieťaťa.

Rodičia by mali deťom pomôcť vytvoriť prvé silné heslo, keďže má dieťa v rodiča prirodzene veľkú dôveru. Deťom by mali vysvetliť osvedčené postupy pri tvorbe hesla a zdôrazniť ich dôležitosť. Nižšie je uvedený krátky zoznam najdôležitejších krokov pre vytvorenie dobrého hesla.

  1. Je jedinečné. Každý účet by mal mať svoje vlastné heslo.
  2. Je dlhé. Odporúčaná minimálna dĺžka je 8 znakov, ale čím dlhšie heslo bude, tým lepšie. Útočníci dnes dokážu uhádnuť štyri náhodné znaky alebo čísla do niekoľkých sekúnd. Ak chcete zvýšiť silu hesla, pridajte rôzne špeciálne znaky.
  3. Môže byť ťažké na zapamätanie, takže ho môžete nahradiť prístupovou frázou, teda krátkou vetou, na ktorú si ľahšie spomeniete. Prístupové frázy sú často oveľa dlhšie ako bežné heslo, ktoré obsahuje iba istý počet rozličných znakov a čísiel, a preto sú pri ochrane účtov silnejšie.
  4. Má niekoľko písmen nahradených špeciálnymi znakmi (@, #, $…) alebo číslami, aby heslo bolo ťažšie uhádnuť.
  5. Neobsahuje často používané slová, ako je napríklad „heslo“, ani mená dieťaťa, rodičov, súrodencov či domácich zvierat, ktoré možno cez sociálne siete zväčša ľahko vyhľadať.
  6. Neobsahuje opakujúce sa a sekvenčné znaky,akonapríklad „1111“, „1234“ alebo „abab“.
  7. Je tajné. Toto je dôležitý bod, ale je užitočný hlavne pre staršie deti a dospelých. Menšie deti môžu svoje heslo zabudnúť, no čo je dôležitejšie, pri surfovaní na internete stále potrebujú od rodičov usmernenie. Na tento cieľ veľmi dobre poslúžia zdieľané účty rodiča a dieťaťa alebo aplikácie rodičovskej kontroly.

Naučte rodinu vytvárať silné heslá zábavným spôsobom

Ak máte deti v dospievajúcom veku, môžete usporiadať rodinnú súťaž o čo najsilnejšie heslo. Každý napíše svoje heslá na papieriky a pripevní ich na spoločnú tabuľu alebo nástenku. Následne sa všetky heslá ohodnotia a pridelí sa im skóre od 1 po 5 bodov. Čím vyšší počet bodov, tým vyššia je predpokladaná sila hesla.

Pri hodnotení hesiel si môžete pomôcť aj externými nástrojmi na odhadnutie sily hesla. Stačí kliknúť sem alebo sem. Tieto nástroje môžu byť skutočne užitočné, ak si chcete preveriť silu svojho hesla (upozorňujeme však, že ide iba o odhad).

Sčítajte skóre z prvého kola. V druhom kole každý vysvetlí, prečo zvolil dané heslá a ako postupoval pri ich vytváraní. Podľa toho, ako dobre si hráč počínal, dostane za jednotlivé heslá ďalších 1 až 5 bodov. 

Snažte sa deti správne namotivovať, no zároveň udržať zdravú hranicu súťaživosti. Dbajte na to, akou formou budete s dospievajúcimi deťmi komunikovať. Buďte k nim otvorený a konštruktívne ich veďte k tomu, aby používali kritické myslenie. Spočítajte získané body z oboch kôl a potom výsledné heslá zadajte do správcu hesiel, aby ste si overili ich silu. Odmeňte víťazov a porozprávajte sa o použitom postupe pri tvorbe hesiel a tiež o tom, čo ste sa pri hre naučili.

Poproste deti, aby zdôvodnili a podrobne vysvetlili zvolenú stratégiu. Môžu použiť svoj smartfón a na internete si vyhľadať rady súvisiace s vytváraním dobrých hesiel. V tomto prípade by vám však mali ukázať, kde na internete sa im podarilo informácie nájsť, keďže deti sú v surfovaní na webe častokrát šikovnejšie ako rodičia. Možno vám takto poradia nejaké užitočné stránky, ktoré zvyknú navštevovať.

produktový banner ESET Family Security Pack

Hrať môžete aj v tímoch, napríklad v pároch rodiča s dieťaťom, aby ste ľahšie preklenuli generačné rozdiely v používaní digitálnych technológií. Keď sa budete rozprávať o vytváraní hesiel, je dobré sa dieťaťa veľa pýtať, aby sa samo muselo zamyslieť a navrhlo vlastné nápady.

Tínedžeri milujú, keď ich iní vnímajú ako technologicky zdatných a vyspelých. O svoje znalosti a zručnosti sa v takomto prípade aj radi podelia. Ak máte v rodine viacero dospievajúcich detí vo veku od 13 do 18 rokov (súrodenci, bratranci alebo rodinní priatelia), zahrajte si variáciu hry, v ktorej „deti učia rodičov“. Nechajte tím detí hrať proti rodičom. Ideálne je, ak je v detskom tíme značné vekové rozpätie, ktoré prirodzene podnecuje vzájomné učenie pri hraní proti rodičom.

Aké sú ďalšie kroky

Ako deti dospievajú, rodičia by ich mali viesť k tomu, aby na ochranu svojich hesiel používali aj ďalšie dostupné možnosti. Správca hesiel dokáže bezpečne ukladať veľký počet zložitých hesiel a taktiež podporuje používanie dvojstupňového overovania, ktoré preverí, či heslo skutočne zadáva používateľ daného účtu.


logo-safer-kids-online

Safer kids online je globálnou iniciatívou spoločnosti ESET. Cieľom je zvýšiť povedomie o konkrétnych hrozbách, ktoré na deti na internete číhajú. Rodičom, deťom a taktiež ich učiteľom chceme priniesť poučné informácie a ukázať im, ako môžu spolu s deťmi hrozbám predchádzať ešte skôr, ako do nekonečného sveta internetu vstúpia.