Pravidlá pre detských používateľov mobilných zariadení

Pravidlá používania mobilných zaraidení ESET

Učitelia (a rodičia) by mali dieťa/žiakov upozorniť na riziká, ktoré sa spájajú s používaním mobilného
telefónu či zneužívaním núdzových liniek:

  • Deti/žiaci by nemali zneužívať núdzové linky, pokiaľ nie sú v núdzi. Blokujú totiž linku pre ľudí, ktorí naozaj potrebujú pomoc a navyše sa vystavujú riziku pokuty či vážnejšieho trestu.
  • Ak dieťaťu/žiakovi volá neznámy človek, nikdy by mu nemali dávať osobné či inak citlivé informácie. Banka, technická podpora ani iný profesionál bez vyzvania používateľom nevolá, a ak áno, nikdy nevyžaduje podobné údaje.
  • Človek, ktorý deťom/žiakom volá, by sa mal vždy predstaviť.
  • V správe odkazovej schránky na hlasové hovory deti/žiaci nemajú uvádzať svoje ani cudzie kontaktné údaje.
  • Deti/žiaci by si vždy mali rozmyslieť, komu dajú svoje telefónne čí číslo.
  • Ak dieťaťu/žiakovi prišli nežiaduce správy cez nevyžiadané bluetooth spojenie, mali by bluetooth vypnúť a upraviť dohladateľnosť zariadenia v „Nastaveniach“.
  • Ak dieťa/žiak nevie, od koho SMS správa prišla, nemalo/nemal by klikať na žiadne odkazy, ktoré obsahuje, ani na takúto správu odpovedať.

Kompletnú verziu Príručku o digitálnej bezpečnosti pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl si môžete stiahnuť vo formáte pdf. na tomto odkaze.