Čo je to heslo a vyzerá dobré heslo?

čo je to heslo ESET

Heslo je slovo, slovné spojenie, bezpečnostná fráza, veta alebo séria znakov, ktoré by mal poznať len používateľ a zväčša v kombinácii s prihlasovacím menom slúži na jeho identifikáciu pri prístupe do digitálnych zariadení, systémov či služieb.

Čo by malo spĺňať dobré heslo?

  • Je tajné – Pozná ho len samotný používateľ. (1)
  • Je unikátne – Každá služba či zariadenie by malo byť chránené rôznym heslom, aby v prípade, že používateľovi niekto heslo ukradne, nezískal prístup do viacerých jeho účtov/zariadení naraz.
  • Je dlhé – Má minimálne 8 znakov, ideálne 16 a viac. Dobrou možnosťou sú bezpečnostné frázy, ktoré opisujeme v jednom z nasledujúcich bodov.
  • Obsahuje čísla, veľké a malé písmená a špeciálne znaky (@, #, $, %) – Mnohé systémy vyhodnocujú heslá veľmi komplexne a rozoznajú aj rozdiel medzi veľkým a malým písmenom. Špeciálne znaky a čísla by nemali nahrádzať znaky, na ktoré sa tradične podobajú (teda „a“ nenahrádzať „@“; „e“ za „3“ a pod.).
  • Nedá sa ľahko uhádnuť – nemalo by ísť o jednoduché číselné rady ako „123456“ alebo jednoduché slová ako „heslo“. Útočníci dokážu uhádnuť aj populárne citácie z filmov a kníh, slová zo slovníkov či kombináciu údajov o používateľovi napr. „menopriezvisko19xx“. Údaje, z ktorých sa skladá heslo, si mnohí používatelia dávajú aj na sociálne siete, odkiaľ ich útočníci v prípade zlého nastavenia jednoducho pozbierajú a použijú pri hádaní.
  • Tvorí ho bezpečnostná fráza – Veta alebo fráza (vrátane medzier), ktorú si používateľ ľahko zapamätá, a ktorá je zároveň dostatočne dlhá a zložitá, aby sa nedala uhádnuť. Príklad dobrej bezpečnostnej frázy je „To čo zješ, t8 ti už ni#to nevezme“, pretože sa skladá z 34 znakov, obsahuje medzery, malé, veľké písmená, čísla, špeciálny znak a je ľahko zapamätateľná (2).

(1) V prípade menších detí sa odporúča zdieľať heslá s rodičmi, prípadne ich vytvárať s ich pomocou.
(2) Bohužiaľ, po zverejnení tohto materiálu už nie je dostatočne bezpečná, pretože ju pozná príliš veľa ľudí a dá sa ľahko uhádnuť.

Kompletnú verziu Príručku o digitálnej bezpečnosti pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl si môžete stiahnuť vo formáte pdf. na tomto odkaze.