Sprievodca narábania s informáciami: Neznámy alebo pochybný autor

dievča pozerá do monitora a číta správy

Mediálna gramotnosť a kritické myslenie boli vždy dôležité, ale v súčasnosti sú priam nevyhnutné z dôvodu výrazného nárastu spravodajských zdrojov. Ich počet sa síce zvýšil, no kvalita je niekedy sporná.

Nie je ľahké rozpoznať dezinformácie a aj odborníci majú niekedy problém, keď sa snažia rozlíšiť dobré a zlé informácie. Kľúčové je naučiť sa klásť si správne otázky a pracovať s faktmi.

Pri každej jednej informácii je dôležité všímať si a zvažovať hlavne tieto aspekty:

  • Je možné určiť autora obsahu? Dá sa tejto osobe alebo médiu dôverovať?
  • Hovoria o danej správe aj iné spoľahlivé zdroje?
  • Zdá sa byť správa hodnoverná?
  • Kto za túto správu zaplatil? Kto dostane zaplatené, keď si správu otvoríte?
  • Kto môže mať zo správy úžitok a komu by mohla naopak uškodiť?
  • Je správa kompletná? Nebolo z nej vynechané niečo dôležité?

Ako rozpoznávať skutočné, objektívne a výslovne klamlivé správy?

Okrem podpory kvalitnej žurnalistiky a zvyšovania jej dostupnosti pre každého je nesporne najdôležitejšie zvyšovanie gramotnosti širokej verejnosti a to nielen z mediálnej oblasti.

Znalosť v každodennom živote môže výrazne posilniť kontrolu nad tým, aké správy prijímame a ako s nimi ďalej naložíme.

Ako zistíte, že informácia je nepravdivá a čo robiť v prípade, ak na ňu narazíte? Postupne si bližšie popíšeme viaceré znaky, ktoré vám pomôžu odlíšiť fakt od klamstva.

V prvej časti sa venujeme autorovi.

1. Neznámy alebo pochybný autor

Klamlivé informácie sa nevytvárajú samy od seba a nie všetky sa nachádzajú online.

Pri overovaní informácií je potrebné ako prvé určiť, kto je autorom správy. Môže ísť o jednotlivca, skupinu či spravodajské médium.

Ak ide o článok, autor článku je neznámy, informácia neodkazuje ani na zdroj, pravdepodobne ide o vymyslenú informáciu.

muž s výstražným trojuhoľníkom

Upozornenie

Admin sa nepovažuje za dôveryhodného autora

Pokiaľ je autor článku známy, preskúmajte to, čo písal v minulosti. Ak hovoríme o článku v online médiu, stačí preskúmať históriu jeho práce jedným klikom. Meno autora si taktiež môžete veľmi jednoducho overiť prostredníctvom internetového vyhľadávača. Autor môže pracovať pre viacero legitímnych médií, môže mať publikovanú a online dostupnú biografiu, stránky sociálnych sietí či webovú stránku.

Skutoční experti sú často dobre známi na profesionálnej úrovni a starostlivo si strážia svoju povesť. Na druhej strane, tzv. pseudo-experti sa často objavujú raz a potom jednoducho zmiznú.

Dobre vedieť

Kto je expert a kto ním nie je? Experta definujú jeho skúsenosti a vzdelanie k danému odboru, napríklad medicínske vzdelanie autora, ktorý píše o očkovaní. Na druhej strane sa konšpirátori snažia na verejnosť zapôsobiť rôznymi titulmi či školeniami alebo kurzami. Vo výsledku daná osoba môže mať síce titul z prestížnej univerzity, ale študovala nesúvisiaci odbor a ani odborne sa danej problematike nikdy nevenovala či nepublikovala vo vedeckých publikáciách.

Ako overiť autora na sociálnych sieťach?

V prostredí sociálnych sietí obsah konzumujeme rýchlo a bezhlavo. Zaujme nás cez pekný obrázok či zaujímavý nadpis a niekedy dokonca bez prečítania samotnej informácie správu ďalej šírime. Ako overiť autora v tomto prípade?

Ak informáciu zverejnil známy autor zo súkromného profilu, kliknite jednoducho na jeho profil. Pokiaľ neobsahuje žiadne informácie v profile, fotografiu a iné znaky, ktoré poukazujú na pravdivosť profilu, ide pravdepodobne o falošný profil a aj falošnú informáciu.

Mnoho používateľov na sociálnych sieťach však môže mať pri šírení obsahu často dobré úmysly (napríklad predstavitelia štátu, influenceri, novinári a i.). No nájdu sa aj takí, ktorých úmysly sú vyslovene zlé a za obsahom týchto informácií je skrytý ideologický či finančný zámer.

Muž polieva - dobré vedieť

Dobre vedieť

Ak vás autor vyzýva šíriť správu ďalej ešte predtým, ako si ju prečítate, pravdepodobne je to klamstvo.

Riaďte sa jedným zásadným pravidlom: „Nie všetko, čo sa nachádza na internete, je pravda.“

Internet je slobodné prostredie bez regulácie, v ktorom používatelia môžu písať, o čom chcú, a šíriť ďalej, čo chcú. Ani tisíce lajkov a ďalších šírení nezaručujú pravdivosť informácie či dôveryhodnosť média.

Každá minca má dve strany. Overovanie faktov je dôležité, dokonca aj v prípade osôb, ktoré uznávate alebo osobne poznáte, keďže sme v tomto prípade viac naklonení takejto informácii veriť.

Čo robiť v prípade, ak sa vám v poštovej schránke objaví podozrivý leták?

Ak vám v schránke pristane produktový leták alebo leták s informáciou o konaní nejakého podujatia, aj v tomto prípade je dôležitý autor. Môže to byť jednotlivec, organizácia či značka, ktorá komunikuje prostredníctvom svojho loga. Ten by mal byť umiestnený na viditeľnom mieste, prípadne by mal leták poskytnúť iný kontakt, prostredníctvom ktorého ste schopní dohľadať ďalšie informácie. Pokiaľ to tak nie je, buďte opatrní, a to hlavne v prípade, ak ide o predaj produktov či vaše osobné údaje, aby ste nenaleteli podvodníkom.

Muž polieva - dobré vedieť

Dobre vedieť

Pokiaľ máte podozrenie, že vám v schránke pristál reklamný leták na produkt alebo organizáciu, ktorý zavádza, klame, prípadne niekoho zosmiešňuje a môže byť v rozpore s Etickým kódexom, môžete podať sťažnosť na Rade pre reklamu jednoducho aj online.


Autor: Tím ESET
Odborní konzultanti: Vladimíra Kurincová Čavojová, samostatná vedecká výskumníčka, Ústav experimentálnej psychológie CSPV a spoluautorka knihy Prečo ľudia veria nezmyslom (2019) a
Mgr. Marek Jurkovič PhD., Market Research Specialist spoločnosti ESET, psychológ, bývalý vedecký pracovník SAV a spoluautor knihy Prečo ľudia veria nezmyslom (2019)