Online predátori, nebezpečenstvo skryté za dverami detskej izby

Dievča za počítačom

Internet je obrovským zdrojom informácií pre nás všetkých. Väčšina ľudí využíva jeho možnosti s dobrým úmyslom. No nájdu sa aj osoby so zlými až vyslovene chorými zámermi.

Online predátori sa pomocou internetu vedia dostať k svojej obeti jednoduchšie, bez rizika odhalenia, a to dokonca v čase, keď si rodičia myslia, že je dieťa v bezpečí domova, vo svojej izbe. V tomto článku vám vysvetlíme, ako vyzerá manipulácia s cieľom sexuálneho zneužívania, ako rozpoznať predátora a aké riziká sú s ním spojené.

Kto je to predátor?

Predátorom je osoba, ktorá sa snaží vzbudiť u dieťaťa pocit dôvery a citového prepojenia, aby ho následne mohla sexuálne zneužiť. Tento manipulatívny proces sa odborne nazýva grooming. V minulosti predátori hľadali svoje obete v okolí škôl či detských ihrísk. Dnes prostredníctvom internetu a moderných technológií môžu maloletú osobu kontaktovať takmer kedykoľvek a kdekoľvek.

22 % detí dostalo aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom. (zdroj: EUkidsonline.net)

Predátori nadväzujú prvý kontakt so svojimi obeťami najčastejšie prostredníctvom četovacích miestností, diskusných fór či sociálnych sietí. Podľa štatistík až v 82 % prípadov online sexuálnych trestných činov spáchaných voči maloletým použil páchateľ sociálnu sieť obete, aby získal o nej viac informácií, napríklad čo obeť má a čo nemá rada.

Predátori často na komunikáciu využívajú falošné profily, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi autenticky. Po nadviazaní kontaktu sa snažia získať u maloletého dôveru.

Dávajú mu napríklad jasne pocítiť, že prejavujú oňho väčší záujem ako rodičia alebo priatelia, a zvádzajú ho väčšou pozornosťou. Na to využívajú techniku tzv. zrkadlenia. Predátori napodobňujú emocionálny jazyk dieťaťa a pretvarujú emócie, ktoré vidia. Napríklad, ak dieťa tvrdí, že nemá priateľov, predátor zrkadlí túto emóciu a snaží sa vyplniť prázdne miesto tým, že dieťaťu povie, že ho chápe a že by chcel byť jeho priateľom.

Dobré vedieť
Online predátori sa zvyknú zameriavať na deti, ktorých správanie vo virtuálnom prostredí naznačuje, že vyhľadávajú pozornosť a snažia sa dostať do kontaktu s inými ľuďmi. Nie je to však pravidlo.

Okrem toho využívajú ďalšie manipulatívne techniky, pomocou ktorých deti donútia robiť veci, ktoré by za normálnych okolností neurobili, napríklad odoslanie intímnych fotografií.

Nikomu to nepovedz, lebo… 

V závislosti od jednotlivých prípadov sa následky groomingu môžu líšiť od človeka k človeku. Pasce kyberpriestoru môžu zanechať závažné psychické aj fyzické dôsledky na životoch mladých ľudí. Dieťa môže mať zdravotné ťažkosti spôsobené psychickými príčinami, napríklad bolesti brucha pri stretnutí s cudzími osobami, pretože má neustály strach a pocit ohrozenia.

Predátori však neostávajú len v počítačoch. Môžu tiež dieťa vydierať zverejnením sexuálneho obsahu, ktorý im dieťa zaslalo, ak sa s predátorom nechce fyzicky stretnúť. Ak grooming vyústi do osobného stretnutia, následky môžu mať fyzickú povahu vrátane sexuálneho zneužívania. Dieťa po takejto skúseností môže nadobudnúť pocit vlastného zlyhania, hanby alebo úzkosti, ktoré môžu prerásť až do depresie a v krajných prípadoch až do samovraždy (Gránka, 2019).

ESET Parental Control banner

Starostlivosť o súkromie detí sa nezačína v puberte pri sociálnych sieťach

Starostlivosť o súkromie maloletého sa začína ešte skôr, ako vôbec dostane vlastné zariadenie. V spojitosti s ochranou súkromia detí sa čoraz viac spomína sharenting, teda zdieľanie informácií a fotografií o deťoch zo strany rodičov v online priestore. Odborníci sa zhodujú na tom, že takéto informácie na internet nepatria, hlavne nie intímne fotografie vašich detí.

Dvojklik.cz priniesol zaujímavý príklad toho, prečo je sharenting rizikový. Rodinné fotografie v minulosti zapĺňali albumy. Dnes zapĺňajú nástenky sociálnych sietí, vďaka čomu si rodičia zachovajú cenné spomienky a môžu sa pochváliť priateľom.

Na zdieľaní fotografie vášho dieťaťa pri narodeninovej torte nie je nič zlé. Na druhej strane, je dôležité dopredu premýšľať pri tom, čo do online sveta vypustíte, pretože to, čo je raz online, tak na internete aj ostane.

Ako príklad uvádza portál Dvojklik.cz populárnu českú platformu na zdieľanie fotografií Rajče.cz. Stačí pár minút a nájdete veľmi intímne fotografie detí. Napríklad album s názvom bazén. Na snímkach je dievčatko, odhadom trojročné, bez vrchného dielu plaviek. Jej fotografie videlo viac ako 30 000 ľudí. Predpokladáte správne, že rozhodne nejde o príbuzných.

Zdroj: Dvojklik.cz

V ďalšom videu je 6-ročné dievča, ktoré sa hrá na trampolíne. Opäť bez plaviek. Video videlo viac ako 57-tisíc ľudí. Podľa komentárov si názor môžete vytvoriť sami.

Dvojklik ukážka predátora

Zdroj: Dvojklik.cz

Úmysel predátora nie vždy súvisí s jeho potrebou dieťa kontaktovať a zneužiť. Predátor sa môže pokúsiť získať fotografie alebo videozáznamy sexuálneho obsahu týkajúceho sa maloletého nepriamo (vyhľadávaním na internete) alebo postupom známym ako sexting. Tak sa grooming môže zmeniť na pedofíliu, detskú pornografiu, ale aj obchodovanie s ľuďmi.

Rodičia majú veľkú zodpovednosť. Ak to so sieťami veľmi neviete, stavte na istotu a nezdieľajte nič. Fotografie si nechajte radšej vyvolávať do albumu klasickým spôsobom.

Na záver

Technológie ako nástroje rodičovskej kontroly sú skvelým pomocníkom, pretože nedokážeme byť s dieťaťom 24/7. No naďalej je najdôležitejšie venovať svoju pozornosť prevencii v rodine. Odborníci rodičom a deťom radia dohodnúť si pravidlá adekvátne veku, podobne ako keď si s ratolesťami dohovárate, o koľkej majú doraziť od kamarátov. Dôležitá je vzájomná dôvera, aby sa dieťa na rodičov nebálo obrátiť vo chvíli, keď si samo nevie rady. V našom článku sa dočítate, ako na to.

Pozrite si diskusiu s odborníkmi na tému online predátori, ktorá bola vysielaná z festivalu Pohoda On The Ground 2021. Debatuje Zuzana Juráneková z online poradne pre mladých ľudí IPčko, Peter Košinár, výskumník spoločnosti ESET, ktorý sa venuje analýze cielených útokov a Zuzana Kovačič Hanzelová, videoreportérka denníka SME. Pozerať video.


Autor: ESET tím

Zdroje: WeLiveSecurity.com, SaferKidsOnline.com, DvojKlik.cz, Rodičovská príručka pre ochrani detí na internete, Z.Gránska, Spojení navždy: Ako nestratiť deti v digitálnej dobe (2019),

Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S.,
and Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries. EU Kids Online. Doi:
10.21953/lse.47fdeqj01ofo

Získajte aktuálne informácie o bezpečnosti na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.