Deti a internet: Sociálne siete

Deti a sociálne siete

Sociálne médiá sú pre väčšinu dospievajúcich súčasťou každodenného života a mnohí z nich venujú týmto sieťam veľké množstvo času. Rovnako ako vo všetkých ostatných online aktivitách, ktoré spočívajú v interakcii s ostatnými používateľmi, aj sociálne médiá môžu predstavovať potenciálne riziko. A to nielen vo forme malvéru.

Pri interakcii so svojimi rovesníkmi môžu byť deti svedkami či priamo obeťami kyberšikany, prípadne iných foriem zneužívania. Ak budete viesť so svojimi deťmi otvorený dialóg o rôznych aspektoch kybernetického priestoru, zväčšíte pravdepodobnosť, že vás požiadajú o pomoc, keď sa stretnú s kyberšikanou. Každá sociálna sieť poskytuje rôzne možnosti a spôsoby využitia. A každá takáto platforma má svoje vlastné pravidlá. Spísali sme niekoľko tipov, ktoré vám uľahčia spoznať súčasné moderné platformy a zároveň vás prevedú ich bezpečným používaním.

Všeobecný návod na sociálne siete:

Na začiatok poučte svoje deti, aby používali len také sociálne siete, ktoré sú pre ne vekovo vhodné. Pre deti do 13 rokov je mnoho sociálnych sietí obmedzených z dôvodu ich ochrany. V poslednej dobe však rastie potreba sociálnych sietí vhodných pre deti, ktoré sú oveľa bezpečnejšie.

Je nevyhnutné dieťa poučiť aj o tom, že v prostredí sociálnych médií musia byť rozumné a obozretné. Ak deti pochopia potenciálne nebezpečenstvo, je väčšia šanca, že zostanú v bezpečí. Platí to rovnako pre virtuálny, ako aj skutočný svet. Počas ich vývoja je však nevyhnutné, aby ste konverzáciu o sociálnych médiách udržiavali „aktívnu“. Prvým rozhovorom sa bezpečnosť nekončí. Zdôraznite im nielen praktickú časť týchto sietí ako udržiavanie kontaktu s priateľmi či zdieľanie zážitkov, ale aj nebezpečenstvá, ktoré sú s nimi spojené – napríklad kyberšikana alebo online predátori. Náš kybernetický slovník vám môže pomôcť porozumieť týmto hrozbám.

Pred vstupom na sociálne siete zabezpečte konto vašich detí silným a jedinečným heslom. Môže to byť spojenie viacerých slov, číslic či ich kombinácia. Nepoužívajte však slávne citáty alebo frázy, prípadne známe heslá ako „123456‟.

Ak daná platforma poskytuje dvojfaktorovú autentifikáciu, zapnite ju. Ide o dodatočné overenie v prípade, že sa vy alebo niekto prihlási na sociálnu sieť z nového zariadenia. Funkcia je bezplatná a predstavuje ďalšiu vrstvu ochrany, ak niekto ukradne alebo uhádne prístupové heslo.

Predvolené nastavenie ochrany osobných údajov pri niektorých sociálnych sieťach nemusí byť dostatočné. Preto vám odporúčame skontrolovať ich nastavenie (najčastejšie v časti nastavenia, upraviť profil alebo nastavenia súkromia profilu).

Ako príklad použijeme Facebook:

  • Pomocou nastavení profilu nastavte zobrazovanie obsahu a informácií iba svojim priateľom a rodine, a ak je to možné, iba malej skupine iných osôb, napríklad najlepší priatelia vášho dieťaťa.
  • Obmedzte publikum, ktoré môže vidieť obrázky, statusy a ďalší obsah, v ktorých je vaše dieťa označené.
  • Zabráňte aplikáciám a hrám v prostredí Facebooku prístup k osobným informáciám alebo zverejneniu obsahu na profile vášho dieťaťa (nájdete v nastaveniach aplikácií).
  • Vysvetlite deťom, že medzi kontakty alebo priateľov si môžu pridávať len tých ľudí, ktorých naozaj poznajú. Podvodníci si často skrývajú vlastnú tvár. Vaše dieťa by si preto malo osvojiť jednoduché pravidlo: ak nie je na fotke tvár, nebude ani „priateľstvo‟. Toto pravidlo platí aj v prípade odpovedania na správy od cudzích osôb. Dieťa by tiež malo odmietať žiadosti o priateľstvo od osôb, s ktorými nemá žiadnych spoločných priateľov či kontakty.
muž s výstražným trojuhoľníkom

Upozornenie

Útočníci môžu vkĺznuť aj do správ zasielaných prostredníctvom sociálnych sietí. Ak im kamarát poslal zvláštnu správu alebo čudný odkaz, upozornite ich, aby na správu neodpovedali, prípadne neklikali na priložený odkaz. Odporúčame najskôr osobne alebo telefonicky kontaktovať kamaráta. Možno sa on sám stal obeťou podvodníkov a teraz v jeho mene rozosielajú podvodné správy ďalším potenciálnym obetiam.

Pri zdieľaných fotkách si dávajte pozor, či v pozadí neobsahujú citlivé informácie. Ak sa na fotke nachádza aj niekto iný, naučte ich nezdieľať fotografiu bez schválenia od danej osoby.

Odporúčaná téma Selfie

Rodičia by mali svoje deti naučiť, že čo sa raz na internete zverejní, to tam navždy zostane. Neexistuje žiadne zázračné mazacie tlačidlo alebo všemocná osoba, ktorá dokáže naše príspevky odstrániť. Preto je vždy lepšie zdržať sa a príspevok nezverejniť, ako to neskôr ľutovať.

Sociálne siete sú plné zaujímavého, ale niekedy aj škodlivého obsahu. Naučte deti rozpoznať, čo je dobré a čo zlé. Nie všetko, čo sa na internete nachádza, je automaticky pravdou. Buďte tu vždy pre nich a svet internetu objavujte spoločne.

Upozornite ich na falošné súťaže. Do súťaže sa nesmú zapojiť, pokiaľ nedovŕšia 18 rokov. Každá súťaž musí mať zverejnené pravidlá a tie je potrebné dodržiavať.

Sociálne siete sú obľúbené predovšetkým vďaka rýchlosti šírenia obsahu. To využívajú podvodníci, ktorí radi klamú používateľov rôznymi výzvami. Aj keď nie každá výzva je škodlivá, upozornite deti, aby sa do žiadnej výzvy nezapájali. Deti sú hravé, rady objavujú, a preto sú oveľa viac náchylnejšie naletieť takýmto podvodníkom.

Získajte najnovšie informácie a praktické rady o bezpečnosti detí na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.

Ak sa vaše dieťa prihlasuje do sociálnych sietí prostredníctvom mobilu, odporúčame využiť na to oficiálne aplikácie. Tento spôsob je praktickejší, ale aj bezpečnejší.

Nezabudnite, že každé zariadenie, ktoré dieťa využíva na surfovanie po internete, je potrebné zabezpečiť spoľahlivým bezpečnostným softvérom.

Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad tým, čo vaše dieťa robí online, zvážte použitie príslušného rodičovského nástroja, akým je napríklad ESET Parental Control pre Android. Umožní vám obmedziť čas, ktorý dieťa trávi hraním hier, sociálnymi sieťami alebo prehliadaním webu, no zároveň otvára možnosť dialógu o tom, aký obsah je vhodný a aký nie.


Zdroj: Rodičovská príručka, WeLiveSecurity