Ako znížiť riziko sexuálneho obťažovania dieťaťa cez internet

Deti dnes žijú v dvoch vzájomne prepojených svetoch, online a offline. Všetky zásady a pravidlá bezpečnosti z reálneho života, ktoré sa deti učia od vás alebo zo školy, je potrebné premietnuť do digitálneho prostredia.

Pozrite si diskusiu s odborníkmi na tému online predátori, ktorá bola vysielaná z festivalu Pohoda On The Ground 2021. Debatuje Zuzana Juráneková z online poradne pre mladých ľudí IPčko, Peter Košinár, výskumník spoločnosti ESET, ktorý sa venuje analýze cielených útokov a Zuzana Kovačič Hanzelová, videoreportérka denníka SME. Pozerať video.

V online svete neplatia iné zásady ako v tom offline. Keď niekto druhému verbálne ubližuje cez internet, nie je to o nič menej závažné, ako keď sa to deje tvárou v tvár. Rovnako, ako by ste na ulici nedali hocikomu svoje nahé fotografie, neurobíte tak ani online.

Zaujímavosť

Aké skúsenosti majú na internete slovenské deti? 21 % detí vo veku 11 až 17 rokov videlo obsah fyzického sebapoškodzovania. 10 % detí uviedlo, že videlo obsah spojený so samovraždou. 26 % sa stretlo s propagáciou obsahu anorexia a bulímia. (Zdroj: EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries)

Vedeli ste, že 26 % detí sa o negatívnej skúsenosti v digitálnom priestore nikomu nezdôverí a toto percento rastie s vekom? Bez ohľadu na druh hrozby je dôležité, aby aj vaše deti mali o týchto nástrahách dostatočné informácie.

Úlohou rodiča nie je zakrývať si pred nimi oči, ale porozumieť hrozbám a dokázať deti pred nimi ochrániť. A v prípade, ak sa ony samy alebo ich kamaráti stanú obeťou, vedieť, ako postupovať a na koho sa obrátiť.

Stanovte si jasné pravidlá používania technológií v rodine

Postupy, ako znížiť riziko sexuálneho obťažovania cez internet, sa upriamujú prevažnena monitorovanie a kontrolovanie prístupu na web spôsobom primeraným k veku dieťaťa.

Keďže sa obťažovanie detí deje nielen v online, ale aj v offline prostredí, je potrebné urobiť ešte viac a deti dobre pripraviť, aby boli schopné spozorovať náznaky nebezpečenstva čo najskôr. Je dôležité, aby sa rodičia uistili, že ich deti už od útleho veku vedia, aké informácie nie je vhodné prezrádzať či poskytovať iným, dokonca ani ľuďom, ktorí sa javia ako priatelia (keďže presne to robia online predátori, ktorí sa u dieťaťa najskôr snažia vybudovať dôveru).

  • odosielať alebo uverejňovať fotografie,
  • poskytnúť kontakt alebo identifikačné informácie o sebe alebo rodine.
  • socializovať sa v online prostredí iba s kamarátmi, ktorých dobre pozná aj v reálnom živote,
  • vyhýbať sa na internete osobným rozhovorom s neznámymi ľuďmi, hlavne ak ide o konverzácie o sexe, násilí a nelegálnych aktivitách.

Neustála potreba zvyšovať povedomie o nebezpečenstvách internetu medzi maloletými

Zabrániť maloletým v používaní digitálnych technológií je nemožné. A to hlavne v dobe, keď vieme, akú veľkú úlohu zohrávajú v ich životoch. Preto sa namiesto zákazov zamerajte na pravidlá a vzdelávanie týkajúce sa bezpečného používania internetu. V nasledujúcich odsekoch vám prinášame tipy, ako na to.

Je dôležité, aby ste mali prehľad o tom, čo vaše dieťa na internete robí. Hlavne v období, keď sa dieťa s technológiami ešte len zoznamuje. Aby nemalo pocit, že ho sledujete, nastavte si ešte na samom začiatku pravidlá, ktoré vzídu zo spoločnej diskusie.  

Vašou úlohou pritom nie je byť „internetovou políciou“. Súkromné rozhovory dieťaťa by ste nemali sledovať bez jeho vedomia, rovnako tak ani skúmať históriu jeho prehliadača. Ak totiž chcete, aby k vám bolo dieťa čestné, je nevyhnutné, aby ste boli voči nemu čestný aj vy. Kedy je najvhodnejší čas dať dieťaťu do rúk smartfón a ako si nastaviť pravidlá, sa dočítate v našom článku.

Naučte vaše deti, aby nezverejňovali osobné ​​informácie, akými sú adresa, telefónne čísla alebo názov školy, ktorú navštevujú. Prihlasovacie údaje, informácie o platobnej karte či PIN kód telefónu by vaše deti nemali prezrádzať ani dobrým kamarátom. V záujme ochrany bezpečia by ste mali svoje deti tiež vystríhať pred komunikáciou s ľuďmi, ktorých nepoznajú.

Používanie bezpečnostného riešenia chráni počítač pred škodlivým softvérom a počítačovými zločincami. Nemenej dôležitú úlohu plní aj v oblasti rodičovskej kontroly. Tento nástroj umožňuje rodičom filtrovať webové stránky a obsah, ktorý by mohol predstavovať hrozbu pre deti.

ESET Parental Control banner

Azda najdôležitejšou vecou, ktorú môžete urobiť pre ochranu svojho dieťaťa pred online predátormi, je snažiť sa vytvoriť si s dieťaťom dobrý vzťah a vzájomne udržiavať otvorenú komunikáciu. Niekedy ani tie najlepšie bezpečnostné tipy nezabránia, aby predátor kontaktoval vaše dieťa. Ak dieťa bude vedieť, že to nie je v poriadku, vyhľadá vašu pomoc.

Keď budete s dieťaťom hovoriť o takejto dôležitej téme, je dôležité zachovať si nekonfrontačný spôsob komunikácie.

Na záver

Cieľom stanovených pravidiel nie je vyvolať v dieťati strach zo všetkého neznámeho, ale vštepiť mu schopnosť ku každej komunikácii pristupovať s dávkou opatrnosti. V odvetví kybernetickej bezpečnosti je rozšírené jedno príslovie: „Dôveruj, ale preveruj.“ To znamená, že nemáme slepo veriť všetkému, čo nám niekto narozpráva, ale dodatočne a podrobnejšie sa na celú vec pozrieť, aby sme zistili, či je komunikácia skutočne dôveryhodná.


Autor: tím ESET
Zdroj: WeLiveSerucity.com, SaferKidsOnline.com

Získajte aktuálne informácie o bezpečnosti na internete. Prihláste sa na odber nášho newslettra.