Kybernetický slovník pojmov

Slovník pojmov - titulka

Na tejto stránke nájdete stručné vysvetlenie pojmov, s ktorými sa môžete stretnúť na stránkach Bezpečne na nete. Pojmy budeme pre vás priebežne dopĺňať a aktualizovať.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

A

Advér je škodlivý softvér vytvorený na šírenie reklamy. Počas surfovania na internete zobrazuje vyskakovacie okná, nastavuje rôzne internetové stránky ako domovské stránky alebo otvára špeciálne okno programového rozhrania.


Aplikácia je všeobecne definovaná ako akýkoľvek program alebo počet programov určených pre koncových používateľov.


B

Druh malvéru, ktorý sa zameriava na krádež finančných informácií obete. Ide najmä o čísla kreditných kariet, prístupy do bankových účtov, kryptopeňaženiek či iných služieb spojených s peniazmi alebo kryptomenami.


C

Cielené útoky sú formou personalizovaného útoku. Ten môže byť zameraný na jednotlivca, spoločnosť alebo softvér. Tvorcovia malvéru pri tejto forme útoku bývajú zväčša skúsení a na vývoj malvéru majú dostatok času a peňazí. 


Malvér, ktorý má schopnosť replikovať sa z počítača na počítač bez potreby akéhokoľvek zásahu zo strany človeka. Najväčšou hrozbou pri červoch je práve ich schopnosť automatickej replikácie. 


Druh ransomvéru, ktorý zašifruje dáta uložené na disku obete. 


D

Za dezinformáciu môžeme považovať akúkoľvek informáciu, ktorá je nepravdivá, vytvorená zámerne s cieľom poškodiť jednotlivca, skupinu, organizáciu alebo krajinu. Niekedy môže ísť len o prostý žart. Závažný problém nastáva, keď je za obsahom informácie skrytý ideologický či obchodný zámer. Autor takejto správy sa usiluje o ovplyvňovanie politických a názorových hodnôt príjemcu. Zároveň ho k šíreniu môže viesť aj finančná motivácia.


Druh ransonvéru, ktorý zašifruje celý disk a zamedzí používateľovi prístup k operačnému systému.


F

Snažia sa pomocou upravených, prekrútených či vymyslených informácií, ktoré majú podobu produktu žurnalistiky, napríklad aj kombinovaním klamstiev a pravdivých tvrdení, ktoré im dodávajú dôveryhodnosť, manipulovať masy a ich názory, najčastejšie s politickým alebo iným ideologickým cieľom.


Výraz „firewall“ sa pôvodne vzťahoval na konštrukciu, ktorá má okolo požiaru vytvoriť zábranu, aby sa zamedzilo šíreniu ohňa a narastaniu jeho ničivých následkov na ľudí a majetok.


H

V súvislosti s technológiou strojového učenia sa spomína aj termín hĺbkové učenie (angl. Deep Learning). Je to podskupina modelov strojového učenia, inšpirovaná ľudským mozgom, ktorá sa ukázala byť účinná pri spracúvaní obrovských množín sekvenčných dát. Hĺbkové učenie prinieslo výrazné vylepšenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, predovšetkým v detekčných schopnostiach, kde došlo k značnému posunu, ktorý by sa dal prirovnať k pozeraniu sa na vysokokvalitný videozáznam v porovnaní s pohľadom na statickú fotografiu.


Hoax je zámerne vytvorený falošný obsah, ktorý sa snaží zmanipulovať a úmyselne oklamať príjemcu, aby ho preposielal a ďalej masovo šíril. Často je finančne motivovaný a je určený na klamanie príjemcu.


Tiež známy ako host-based firewall, beží priamo na používateľskom počítači (alebo na koncovej pracovnej stanici), a preto ponúka širšie možnosti prispôsobenia pravidiel filtrovania podľa predstáv používateľa.


I

Internetoví trollovia sú internetoví používatelia, ktorých jedinou úlohou je provokovať a obťažovať iných používateľov, najčastejšie v online diskusiách. Pritom informácie, ktoré internetoví trollovia šíria, sú často neobjektívne a falošné.


Existuje viacero definícií internetu vecí. V jednoduchosti sa dá povedať, že internet vecí (IoT) sa vzťahuje na rastúci trend pripájania predmetov každodenného použitia na internet. Môže ísť o najrôznejšie zariadenia od mobilných telefónov, nositeľných zariadení a termostatov až po kávovary, chladničky a moderné automobily. Všetky tieto zariadenia, často označované prívlastkom „inteligentné“ alebo „pripojené na internet“, sú vybavené elektronikou, softvérom, senzormi a sieťovým pripojením, takže sa dokážu pripojiť na internet, aby mohli prenášať údaje a komunikovať s inými koncovými zariadeniami.


K

Keylogger zaznamenáva, čo píšete na klávesnici vášho zariadenia alebo ťukáte do počítačovej myši. Takto dokáže zachytávať správanie obete a ukradnúť dáta, ktoré obeť nemá nikde uložené a len ich príležitostne zadáva do niektorej služby alebo programu.


Pri krádeži identity ide zlodejom o získanie osobných informácií, ako sú heslá, čísla občianskych preukazov, čísla kreditných kariet alebo čísla sociálneho poistenia, a ich zneužitie na podvodné konanie v mene obete. Získané citlivé údaje sa zneužívajú na rôzne nezákonné účely vrátane žiadostí o pôžičky, nákupov na internete alebo prístupu k lekárskym a finančným údajom obete.


M

Malvér je skratkou pre anglický výraz „malicious software“, teda škodlivý softvér alebo škodlivý kód. Môže ním byť akýkoľvek kód, ktorého úlohou je napadnúť akékoľvek zariadenie a vykonať v ňom neželané zmeny.


Niektoré typy informácií, ktoré sú nepravdivé, nemusia byť primárne vytvorené s úmyslom spôsobiť škodu. Vznikajú nepozornosťou, komunikačným šumom či nesprávnym vyhodnotením informácií, neporozumením alebo nedostatočným identifikovaním kľúčových informácií. Autor takejto správy nemusí mať vedomosť, že podáva nesprávne informácie.


O

Pojem „online platforma“ sa používa na opis celej škály služieb dostupných na internete vrátane trhov, vyhľadávacích nástrojov, sociálnych médií, obchodov s aplikáciami, komunikačných služieb, platobných systémov. Je to digitálna služba, ktorá uľahčuje interakcie medzi dvoma alebo viacerými odlišnými, ale vzájomne závislými skupinami používateľov (či už firiem alebo jednotlivcov), ktorí interagujú prostredníctvom internetu.


P

Malvér, ktorý sa pokúša ukradnúť uložené používateľské mená či heslá. Je podobný spyvéru a bankovému malvéru, no zameriava sa výhradne na súbory a programy, ktoré by mohli obsahovať heslá.


Phishing je forma útoku s využitím metód tzv. sociálneho inžinierstva, pri ktorom sa zločinec vydáva za dôveryhodnú osobu alebo inštitúciu s cieľom zmanipulovať obeť a získať od nej citlivé informácie.


Druh ransomvéru, ktorý sa zameriava na zariadenia so systémom Android a mení prístupové kódy s cieľom „vymknúť“ používateľov z ich zariadení. 


Pojem podvod s identitou sa niekedy používa ako synonymum krádeže identity, hoci koncept podvodu s identitou zahŕňa aj použitie falošnej alebo pozmenenej identity, zatiaľ čo pri krádeži identity zločinci zneužívajú skutočnú identitu inej osoby.


Zámerom propagandy je vytvoriť obsah s cieľom ovplyvniť širokú verejnosť, aby prijala alebo odmietla určité fakty, názory a zmenila svoj postoj. Propaganda má za cieľ manipuláciou vyvolať u príjemcu pocit, ktorý by za normálnych okolností necítil a konať tak, ako by bežne nekonal. Za obsahom informácie je prevažne skrytý ideologický zámer.


R

Ide o typ malvéru, ktorý po infiltrácii počítača uzamkne súbory používateľa. Používateľovi zabráni vo využívaní zariadenia a za odomknutie súborov pýta výkupné (zvyčajne v kryptomene). Dokáže vám nielen zamedziť prístup do operačného systému, ale aj zaheslovať vaše súbory a to niekedy nenávratne. 


S

Satira je forma umenia. Nachádzame ju v divadle, v textoch či vo vizuálnom umení. Je vytvorená zámerne, môže urážať, no nezavádza a nevymýšľa si. Využíva iróniu, sarkazmus a slovné hračky, prostredníctvom ktorých autori poukazujú na problémy spoločnosti.


Druh ransomvéru, zablokuje prístup k obrazovke zariadenia.


Ovykle spĺňa svoju ochrannú funkciu v rámci interných systémov zahŕňajúcich viaceré zariadenia alebo podsiete. Tento typ firewallu beží na sieťovom hardvéri a je ľahko prispôsobiteľný potrebám podnikov akejkoľvek veľkosti.


Sociálne siete sú webové stránky a aplikácie, ktoré sú navrhnuté tak, aby ľuďom umožňovali zdieľať obsah rýchlo, efektívne a v reálnom čase.


Sociálne inžinierstvo je podvodný spôsob manipulácie ľudí s cieľom získať od nich dôverné informácie alebo ich prinútiť vykonať požadovanú akciu, napríklad navštíviť konkrétnu webovú stránku.


Spam (inak povedané aj nevyžiadaná pošta) je akákoľvek forma nevyžiadanej komunikácie. Často býva odoslaná aj hromadne. Najčastejšou formou je komerčný e-mail zaslaný na veľké množstvo e-mailových adries.


Tento druh malvéru je známy ako sledovací škodlivý softvér, ktorý zhromažďuje informácie o obeti bez jej vedomia. Jeho primárnou funkciou je zhromažďovanie osobných informácií uložených v počítači či monitorovanie webových stránok, ktoré používateľ navštevuje, prípadne položiek, ktoré si zakúpi online.


Teoreticky definujeme strojové učenie (angl. Machine Learning) ako algoritmy spracovávania dát. Tie využívajú prvky matematickej štatistiky, metódy štatistickej analýzy a hĺbkovú analýzu dát. Počítač je založený na presnosti a pracuje len s presnými údajmi. Strojové učenie mu dodáva odhad, ktorý je pri aplikáciach strojového učenia potrebný, ale aj tento odhad je založený na presnosti a výpočtoch.


U

Umelá inteligencia (AI) však zatiaľ predstavuje nedosiahnuteľný ideál. Pojem existuje už viac ako 60 rokov a vzťahuje sa na inteligentný a sebestačný počítač, ktorý sa dokáže samostatne učiť výlučne na základe vstupných informácií z prostredia a bez zapojenia človeka.